Tallinna Sadam teenis I kvartalis 27,9 miljonit eurot müügitulu ja 5,2 miljonit eurot kasumit. I kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-2%), korrigeeritud EBITDA (-6%) kui kasum (-9%). Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 46% ning investeeringute maht 18,0 mln eurot.

Müügitulude vähenemine on tulenenud ettevõtte sõnul peamiselt sadamatasude vähenemisest Vanasadamas ja Paldiskis. Kaubamahtude osas näitasid peamistest kaubagruppidest tõusu nii puist- kui segalast ja konteineri. Vedellasti maht on Tallinna Sadama sõnul jätkuvalt languses, vähenedes ligi 35% ning jäädes sellega mahult neljandaks kaubagrupiks. Suurima osakaaluga kaubagrupp kogu kaubamahust on veerem, mis moodustab kogu kaubamahust (tonnides) 50%. Reisijate arv jätkab Tallinna Sadama sõnul paranemist, samas COVID-19 pandeemia eelsete tasemeteni (2019 esimene kvartal 1,8 mln reisijat) on endiselt kasvupotentsiaali.

Reisijate äris jätkus stabiilne reisijate arvu kasv ja kaubaäris toimus mahtude stabiliseerumine. Reisilaevakülastused vähenesid tingituna peamiselt Eckerö Line`i laeva Finlandia plaanilistest dokitöödest ja mõjutasid oluliselt I kvartali finantstulemusi. Laevanduses näitasid stabiilseid tulemusi nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid reisiparvlaevade jääoludest tingitud kütusekulu kasv vähendas reisiparvlaevade segmendi kasumlikkust.

Tõusnud Euribori mõjul suurenesid finantskulud ning eelmise aasta jooksul peamiselt laevanduses tehtud palgamuudatused tõstsid tööjõukulusid. Paldiski Lõunasadamas jätkus tuuleparkide ehitus- ja hoolduskai rajamine, mis moodustas enamuse I kvartalis investeeritud 18 miljonist eurost.

Alates 2024. aasta algusest on Tallinna Sadama aktsia kerkinud 6% ning maksab 1,2 eurot.

Olulisemad sündmused I kvartalis:

  • Kaubamahu stabiliseerumine

  • Pakkumuse esitamine parvlaeva teenuse osutamiseks perioodil 2026 – 2033

  • Konkurssi väljakuulutamine Muuga sadama vabade alade väljaarendamiseks

  • Kohus algatas MPG AgroProduction OÜ saneerimismenetluse

  • Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses

  • ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Margus Vihmani volituste pikendamine, nõukogu määras neljandaks juhatuse liikmeks Rene Pärdi