Mootorisõidukimaks on kavas kehtestada 2025. aasta alguses. Maks koosneb jätkuvalt registreerimistasust ja aastamaksust, mis kujuneb CO2 heite, auto massi ning auto vanuse järgi – siin midagi uut ei ole.

Samuti ei muutu eraisiku jaoks aastamaksu suurus. Muudatusi tehakse aga registreerimistasus, mida tuleb maksta Transpordiametile uue ja kasutatud sõidukite liiklusregistrisse lisamisel ning ka registris olevate sõidukite esmasel omanikuvahetusel. Kuna varasemalt polnud plaanis esmast Eesti-sisest omanikuvahetust maksustada, tuleb lisatasu maksta nüüd rohkematel juhtudel. Vastusammuna väheneb aga kõikide autode registreerimistasu suurus, kuna maksubaas on laiem.