Tootmistulemust mõjutasid peamiselt uued — nii valminud kui ka veel ehitusjärgus — tuulepargid Leedus, Soomes ja Eestis, mille toodang moodustas aprillis üle kolmandiku Enefit Greeni kogu elektritoodangust ning toodangu kasv üle 70% kogutoodangu kasvust.

Aprilli keskmised mõõdetud tuulekiirused Eesti ja Leedu tuuleparkides olid vastavalt 6,2 m/s ja 6,5 m/s (aasta tagasi vastavalt 5,7 m/s ja 6,0 m/s). Soomes Tolpanvaara tuulepargis registreeriti keskmiseks tuulekiiruseks 7,2 m/s.

„Kuigi aprilli tuuleolud olid möödunud aastast paremad, olid need siiski veidi tagasihoidlikumad kui me ootasime. Valmimisjärgus tuuleparkide toodang Leedus ja ka Soomes jäi alla meie ootustele. Päikese segmendis mõjutas toodangut pilvine ilm ja üllatuslikult ka aprilli alguses sadanud lumi Eestis ning aprilli teises pooles võrguoperaatori poolsed piirangud Poolas. Suurusjärgus 1% kogu kuutoodangust jäi tootmata tänu meie enda initsiatiivile seoses negatiivsete turuhindadega, et vähendada sellest tulenevat kahju,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik börsiteates.

Päikeseenergia segmendi panus nii toodangusse kui selle kasvu jäi aprillis tagasihoidlikuks, kuigi uute mullu ja käesoleval aastal valminud päikeseparkide toodang näitas aprillis 133% kasvu võrreldes eelmise aastaga. Kogu päikeseenergia segmendi elektritoodang kasvas aprillis võrreldes möödunud aasta sama ajaga viiendiku võrra 6,3 gigavatt-tunnini moodustades umbes 4% Enefit Greeni elektritoodangust.

„Lisaks pakume Eestis võrguoperaatorile süsteemiteenuseid, mis mõjutab toodangukogust negatiivselt, kuid toob samas lisatulu ettevõttele. Ilma toodangut piiramata oleks Eesti tuuletoodang ületanud meie ootusi isegi tagasihoidlike tuuleolude tingimustes. Eriti rahule jäime WinWind tuulikute töökindlusega,“ lisas Kaasik.

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia toodang vähenes märgatavalt, vastavalt -38,5% ja -39,8% võrreldes mullusega. Ligikaudu pool segmendi toodangumahu muutusest on selgitatav eelnevates kvartalis toimunud biomassivarade müügiga. Iru elektrijaama elektri- ja soojusenergia toodang vähenes vastavalt 21% ja 24%, mis tulenes kahest suuremast mitteplaanilisest seisakust, mille lahendamine kestis kokku ligi 5 päeva.