Platvormide haldajad pidid esimest korda esitama MTA-le andmed nende vahendusel teenitud tulude kohta. Siiani laekunud andmete järgi oli 2023. aastal füüsiliste isikute teenistus platvormidel 91,78 miljonit eurot. Kordades rohkem teenisid platvormidel juriidilised isikud. Nende teenistus ulatus 417,36 miljoni euroni.

Platvormidelt saadud tulude kohta peavad andmeid koguma kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Teiste riikide residentide teenitud tulude kohta saadetakse info ka vastava riigi maksuametile. Seetõttu ütlebki Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas, et praegused teenitud tulu andmed on esialgsed, kuna liikmesriikidelt on veel infot tulemas. Tõenäoliselt summad suurenevad, usub Laas.