Kestlikkusaruandluse nõue rakendub kõigile suurettevõtetele ja kõigile reguleeritud turgudel noteeritud äriühingutele2. Samas on tegemist igati tehtava ülesandega ja pakun oma kogemuse põhjal tehtud üheksasammulise teekonna, mis aitab ettevõttel võimalikult väikese närvikuluga kogu protsessist välja tulla.

1. hinda oma väärtusahela mõju