Citadele panga uuringu kohaselt märkis 26 protsenti Eesti inimestest, et elektriauto soetamist soodustav tegur on väiksem kütusekulu võrreldes sisepõlemismootoriga sõidukiga, 19% pidas oluliseks riigi toetust elektriauto soetamisel ning 13% leidis, et elektriautot on mõtet soetada, kuna autoga seotud laenu- või liisinguintressid on tavapärasest väiksemad. Samas nentis 28% vastanutest, et auto liisingumakse suurus ei tohiks ületada 200 eurot kuus ning 25% pidas maksimaalseks võimalikuks liisingusummaks 300 eurot.

„Võrreldes aasta tagasi läbiviidud samasuguse uuringuga näeme, et inimeste jaoks on elektriauto soetamise kaalumise juures muutunud olulisemaks rahaga seotud aspektid. Näiteks kui toona vastas 44%, et elektriauto plussiks on vähene saastamine ning sama palju hindas väiksemat müra, siis tänavu olid need numbrid vastavalt vaid 15% ja 9%,“ kommenteeris Citadele Leasingu Eesti filiaali juht Rainer Moppel. „Samas ütles tänavu 44 protsenti vastanutest, et elektriauto hind on nende jaoks liiga kallis ning 30% märkis, et hind on liiga kallis võrreldes sisepõlemismootoritega sõidukitega.“

Veel nimetasid elektriauto soetamist takistavate teguritena inimesed seda, et ühe laadimisega läbitav vahemaa on liiga väike (41%), mugava ja laialdaselt levinud laadimisvõrgu puudumist (27%) ja seda, et laadimine on liiga aeglane (27%). 22 protsenti vastanutest leidis, et aku vahetamine on liiga kallis ning 10 protsenti pidas riigi toetust liiga väikeseks.

„Kui täna on inimeste jaoks tüüpiliseks murekohaks elektriauto laadimisega seotud erinevad aspektid, siis on näha, et inimeste teadlikkus elektriautode osas on aastaga tublisti kasvanud. Tõenäoliselt on sellele kaasa aidanud tehnoloogia kiire areng – näiteks täna võib leida turult elektriautosid, mis lubavad ühe laadimisega läbida isegi kuni 700 kilomeetrit ning mõningatel mudelitel piisab remondiks juba ainult ühe akuelemendi vahetamisest, selle asemel, et kogu akuplokk välja vahetada,“ selgitas Moppel.

Inimeste hinnatundlikkus tuleb välja ka vastuvõetava liisingumakse puhul. 28% arvas, et auto liisingu kuumakse võiks olla maksimaalselt 200 eurot ning 25% arvas, et kuni 300 eurot. Lätis ja Leedus peab madalamat kuumakset oluliseks veelgi rohkem inimesi. Lätis soovib mitte suuremat kui 200-eurost kuumakset 37% inimestest ja Leedus 34%, kuni 300-eurone kuumakse on jõukohane Lätis 22 protsendile ja Leedus 20% protsendile inimestest.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi käesoleva aasta aprillis. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.