„Ligi pooled Eesti inimestest elavad ilma laenuta kodudes. 27% küsitletutest elavad oma kodus, mis on soetatud laenu abiga, ning 12% elavad üürikorteris,“ tõi SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang välja uuringu tulemused. Suurem osa inimestest, kes oma kodu eest laenu maksma ei pea, on vanemad kui 50-aastased (24% on 50–59-aastased ning 40% on 60–74-aastased).

Hallang arvas, et ilmselt on tegemist inimestega, kes elavad kodudes, mis on saadud omandireformi tulemusena, olnud pere käes juba mitu põlvkonda või on laen juba tagasi makstud. Laenuga ostetud kodudes elavad aga peamiselt 30–49-aastased (30% on 30–39-aastased ja 34% on 40–49-aastased). Üürikorterites elavad aga eelkõige 18–29-aastased inimesed (40%).

Enamasti võetakse kodulaenu koos kaaslasega

Uuringu tulemustest nähtub, et üle poole (53%) laenuga ostetud kodudes elavatest inimestest elab Harjumaal. „Seda, et aktiivsem kinnisvaraga kauplemine käib Tallinnas ja Harjumaal, näitab ka SEB statistika. Eelmisel aastal soetas Harjumaale kinnisvara ligi 55% SEB klientidest, samas kui Tartumaal sõlmiti 21% laenulepingutest,“ ütles Hallang.

Uuringu järgi on 43% laenuga ostetud kodudes elavate inimeste netosissetulek iga kuu rohkem kui 1500 eurot, 19% vastanu sissetulek on 1251–1500 eurot. Hallang märkis, et enamasti võetakse kodulaenu koos kaaslasega ning SEB andmete kohaselt on kahe kolmandiku laenuvõtjate ühine sissetulek enam kui 2000 eurot.

SEB tarbijauuring toimus 2024. aasta märtsi lõpust aprilli alguseni ning uuringu viis läbi uuringufirma Norstat. Uuringus osales 1000 Eestis elavat inimest vanuses 18–74 aastat.