Kuna loodetud pööret majanduse taastumiseks ei ole toimunud, on komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul väga oluline omada võimalikult täpset ülevaadet riigi rahanduse ja majanduse hetkeseisust. „Valitsus on asunud nüüd tegelema negatiivse lisaeelarvega, kuid kaotatud on palju kallist aega. Kriitilises rahandus- ja majanduspoliitilises olukorras tuleb tegutseda reaalajas,“ rõhutas Reinsalu.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänasele avatud istungile olid kutsutud rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna makromajanduse talituse juhataja Erki Lõhmuste ja eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus.