Eesti Pagulasabi nõustamisprogrammi juhi, Veronika Saareväli sõnul on programmi oluline osa praktilised tegevused, nagu rollimängud, töövestluste simulatsioonid ja grupiintervjuud, mis aitavad osalejatel omandatud teadmisi ja oskusi ellu rakendada. „Meie eesmärk on toetada pagulastaustaga tööotsijate kohanemist uutes tingimustes, aidates neil tööturule siseneda ja oma potentsiaali maksimaalselt rakendada. Programm pakub osalejatele mitmekülgseid võimalusi, et arendada oma oskusi ja saada vajalikku tuge uues riigis edukalt hakkama saamiseks,“ rääkis Saareväli.

Ta jätkas: „Lisaks pakub programm võimalusi praktikale või töövarjuks minekuks, kaasates erinevaid tööandjaid, et avardada osalejate silmaringi ja valmistada neid ette edukaks tööturule sisenemiseks. Praeguses konkurentsitihedas olukorras on väga oluline, et pagulastaustaga tööotsijatel oleksid vajalikud oskused ja teadmised, et leida sobiv töö ja uutes oludes edukalt hakkama saada.“

Aastaga saab programmis osaleda 144 inimest

Programmis osalejad saavad osa võtta koolitustest, mis koosnevad viiest moodulist. Esimene moodul annab ülevaate kandideerimisprotsessist ja tööotsimisvõimalustest, tutvustades olulisi dokumente ja erinevaid CV esitamise platvorme. Järgnevad moodulid käsitlevad riikliku tööturupoliitika ülevaadet, isiksuse toetamist, psühholoogilist tuge ja intervjuu läbiviimise protsessi ning etappe.

Programmis on oodatud osalema pagulastaustaga tööotsijad vanuses kuni 25 aastat või vanemad kui 55 aastat, kes soovivad siseneda tööturule või liikuda edasi sobivamale ametikohale. Kokku saab Eestis aasta jooksul programmis osaleda 144 inimest, iga kuu alustab üks grupp 12 inimesega. Projektis osalevad Eesti Pagulasabi kõrval partneritena ka Läti organisatsioon Shelter „Safe House“, Eesti tööinspektsioon ja Läti tööinspektsioon. Programmi viiakse ellu 2024. aasta juunist 2025. aasta juulini. Programmi rahastab Interreg Läänemere piirkonna programm Euroopa regionaalarengu fondi toel.