Valitsus saatis riigikogu poole teele riigikantselei koostatud hädaolukorra seaduse muudatused. Kavandatud muudatustega lisandub praegu sätestatud 14 teenusele seitse elutähtsat teenust: aeronavigatsiooni-, lennuväljade, sadamate ja avaliku raudtee teenused, samuti ravimite ja toiduga varustamine ning perearstiteenus. Senisele ligikaudu sajale elutähtsat teenust osutavale ettevõttele (ETO) lisandub veel üle 300 firma. Neile ettevõtetele tähendab see enda vastavusse viimist nõuetega, mis peavad tagama, et teenused/tooted on kättesaadavad ka riigis väljakuulutatud hädaolukorra ajal.

Hädaolukorras peavad inimesi toiduga varustama Maag Food, Valio ja Tartu Mill. Kardetavasti tuleb aga selleks mitu miljonit eurot investeerida ning taluda varude soetamisega kaasnevat ebaefektiivsust. Riigikantseleis ollakse seisukohal, et äri jätkumise tagamine on nagunii iga ettevõtte eesmärk, ja kui suures ulatuses on selleks vaja meetmeid võtta, jääb ettevõtte enda otsustada.