Samal ajal algatas komisjon uurimise, et hinnata veebipõhise sotsiaalvõrguteenuse X kohta esitatud vastuväiteid. Tänased otsused tehti pärast seda, kui komisjon oli 1. märtsil 2024 saanud kolmelt äriühingult teated nende võimaliku pääsuvalitseja staatuse kohta.

Puhkajad saavad edaspidi parema valiku

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas: „Tänane hea uudis on see, et puhkajad saavad edaspidi parema valiku ja hotellid rohkem ärivõimalusi. Booking.com lisandub nende põhiplatvormiteenuste loetellu, mis peavad digiturgude määruse eeskirju järgima. Samal ajal otsustasime täna pääsuvalitsejaks mitte nimetada ByteDance’i ja X-i seoses nende internetireklaamiteenustega.“

Booking esitas 1. märtsil 2024 enda kohta hinnangu, mille kohaselt täidab ta pääsuvalitsejaks määramise kriteeriume ning on oluline vahelüli ettevõtjate ja tarbijate vahel.

Komisjon algatas ka uurimise, et täiendavalt hinnata 1. märtsil 2024 esitatud vastuväidet seoses sotsiaalvõrguteenusega X. Selles väidetakse, et vaatamata künniste ületamisele X pääsuvalitsejaks ei kvalifitseeru. Uurimine tuleb lõpule viia viie kuu jooksul.

Esitatud on ka vastuväide seoses veebireklaamiteenusega X Ads. Komisjon on jõudnud järeldusele, et kuigi X Ads vastab digiturgude määruse kohastele kvantitatiivsetele künnistele, ei kvalifitseeru see teenus pääsuvalitsejaks. Seetõttu otsustas komisjon X Adsi mitte määrata.

Lisaks sai komisjon 1. märtsil 2024 teatise ByteDance’i veebireklaamiteenuse TikTok Ads kohta, sealhulgas vaidlustamistaotluse. Komisjon on jõudnud järeldusele, et kuigi TikTok Ads vastab digiturgude määruse kohastele kvantitatiivsetele künnistele, ei kvalifitseeru see teenus pääsuvalitsejaks. Seetõttu otsustas komisjon jätta ka TikTok Adsi loetellu kandmata.

Järgmised sammud

Bookingul on nüüd kuus kuud aega, et täita digiturgude määrusest tulenevaid kohustusi, pakkudes lõppkasutajatele rohkem valikuvõimalusi ja vabadust ning ärikasutajatele õiglast juurdepääsu oma sisule. Booking peab esitama ka üksikasjaliku vastavusaruande, milles kirjeldab, kuidas ta täidab digiturgude määruse nõudeid.

Kui pääsuvalitseja ei täida digiturgude määruses sätestatud kohustusi, võib komisjon määrata trahve kuni 10 % ulatuses äriühingu ülemaailmsest kogukäibest ning korduvate rikkumiste korral võib see ulatuda ka kuni 20 %-ni. Süstemaatiliste rikkumiste korral on komisjonil õigus võtta vastu täiendavaid parandusmeetmeid, näiteks kohustada pääsuvalitsejat müüma ettevõtet või selle osi või keelata tal omandada süsteemse mittevastavusega seotud lisateenuseid.