Äripäev paljastas ravimiturul toimiva tootjate tagasimakse skeemi hulgimüüjate. Lõppkokkuvõttes on kümnete miljonite eurodga kaotaja Tervisekassa ja patsiendid. „Mõneti üllatav, et sedavõrd olulist teemat pole seni ajakirjanduses süvitsi uuritud,“ imestab Konkurentsiameti konkurentsi erimenetluste valdkonna juht Elen Jalak.

Konkurentsiamet avaldas juba 2020. aastal analüüsi ravimihinna juurdehindluse regulatsiooni kohta. Põhijäreldus oli, et tegemist on üksnes näiliku regulatsiooniga, mis tegelikkuses ei toimi. „Põhjuseks on needsamad tootjate tagasimaksed, mille sisulise kontrollimatuse tõttu jääb hulgimüüja tegelik sisseostuhind tundmatuks,“ ütleb Jalak.