Lepingu maakaabelliini rajamiseks ja senise õhuliini demonteerimiseks sõlmis Elering taristuehitusettevõttega EG Ehitus. Lepingu maht on ilma käibemaksuta ligikaudu 6,2 miljonit eurot. Ehitustööd algavad selle aasta sügisel. Kogu projekt peab olema lõpetatud, sealhulgas vana õhuliin likvideeritud 2025. aasta lõpuks.

Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja märkis, et uue kaabli rajamine parandab elektri varustuskindlust Mustamäel ja Haaberstis ning vähendab kõrgepingeliinist tulenevat visuaalset häiringut Õismäe ja Veskimetsa piirkonnas. „Uue kaabli rajamisega kaob Õismäe tiheasustusega alalt kõrgepinge õhuliin ning koos sellega liini kaitsevööndist tulenevad piirangud maaomanikele,“ selgitas Kebja.

Maakaabel paigaldatakse osaliselt lahtisesse kaevikusse ja osaliselt kinnisel ehk suundpuurimise meetodil. Kaabel hakkab paiknema 1,5–6 meetri sügavusel pinnases. Demonteeritava õhuliini pikkus on ligikaudu 4,2 kilomeetrit ja rajatava kaabelliini pikkus 4,4 kilomeetrit.

Maakaabli paigalduse ja senise õhuliini likvideerimise kõrval istutab Elering projekti raames ligi 3900 erinevat puud, põõsast ja taime.

Eelmise Haabersti linnaosa puudutava kaabelliinide projekti lõpetas Elering 2021. aastal. Toona asendati maakaablitega teise Veskimetsa-Harku õhuliini ning samuti Kadaka-Harku õhuliini.