LHV Groupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas aprillis 236 miljoni euro võrra, konsolideeritud laenuportfell aga 94 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas aprillis 23 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti kuuga 6 miljonit.

LHV Group teenis aprillis 15,8 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit, puhaskasumiks kujunes 13 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 1,3 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 259 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 64 tuhat eurot. Aprillis oli LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus 33,3%.

LHV Panga klientide arv kasvas kuuga 3550 võrra, uute pangalaenude väljastamine jõudis rekordtasemele. Seejuures kasvasid jaelaenud 26 miljoni euro võrra ning ettevõtete laenud 56 miljoni euro võrra. Kuna krediidikvaliteet püsis endiselt heal tasemel, jäid allahindlused plaanitust madalamaks.

Panga hoiuste 135 miljoni euro suurusest kasvust moodustasid 110 miljonit eurot tavaklientide hoiused ja 111 miljonit eurot finantsvahendajate hoiused, samal ajal kui platvormidelt kaasatud hoiuste maht vähenes 43 miljoni euro võrra, lisaks vähenesid grupi ettevõtete hoiused.

Aktiivset hoiuste kaasamist jätkas ka Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank Ltd: finantsvahendajate hoiused kasvasid 17 miljoni euro võrra ja platvormidelt kaasati lisaks 39 miljonit eurot hoiuseid. Hoiuste intressimäärad jäid alla keskpanga intressimääradele. LHV Banki laenuportfell kasvas aprillis 13 miljoni euro võrra, samas kui ette heaks kiidetud laenuprojekte on 85 miljoni euro ulatuses. LHV Banki fookus on endiselt laenuportfelli kasvatamisel ja jaepanganduse pakkumise arendamisel.

LHV Varahalduse aktiivselt juhitud fondide jaoks oli aprill vaatamata langevatele aktsiaturgudele hea tootlusega kuu. Fondide tootlused mõjutasid positiivselt ka LHV Varahalduse kasumit, tulud ja kulud jäid plaanitud tasemele. Aktiivsete II samba klientide arv suurenes aprillis 300 võrra, aprilli lõpu seisuga on samas 5000 klienti teatanud oma II samba sissemaksete suurendamisest.

LHV Kindlustuse jaoks jätkus positiivne kasvutrend. Uusi kindlustuslepinguid sõlmiti aprillis 13 600 ning kehtivate poliiside arv kasvas 237 tuhandeni. Kuuga registreeriti 9500 uut kahjujuhtumit ja neid hüvitati summas 1,6 miljonit eurot. Neto kahjusuhe jätkab langeval kursil.

Aprillis kinnitas reitinguagentuur Moody’s AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Group uued reitingud, tõstes LHV Panga pikaajaliste pangahoiuste reitingu seniselt Baa1 tasemelt A3 tasemele (positiivne väljavaade) ning LHV Groupi reitingute väljavaate varasema stabiilse asemel positiivseks, mis kinnitab LHV tugevat finantspositsiooni ja kapitaliseeritust ning väljendab ootust krediidivõime edasisele tugevnemisele.