Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu selgitas, et uuenenud rakenduses saab nüüd palgaandmeid vaadata ka erinevate vanusegruppide kaupa.

„Võtsime arvesse tööandjate tagasisidet, kes tõid välja, et tööturule sisenevatel noortel võib olla tekkinud liiga kõrge palgaootus,“ ütles Rootalu ja selgitas, et nüüd saavad nii tööandjad kui ka töötajad ettekujutuse, milline on valitud ameti palgatase noortel ja milline kogenumatel.

„Lisandus ka võimalus palgavõrdluseks varasemate aastatega, seda kuni 2021. aastani,“ ütles Rootalu ja lisas, et alles jäi ka palkade sooline võrdlus.

Nüüdsest on võimalus palgarakendusest valitud andmeid ka otse alla laadida, kasutades selleks graafiku või tabeli juurest leitavat laadimise võimalust.

Palgarakendus palgad.stat.ee on üks kõige enam kasutatud statistikaameti rakendusi, mida külastatakse keskmiselt 8000 korda kuus.