Saare 2.1 enampakkumine toimub Eesti aja järgi ajavahemikul 18. juunist kell 12 kuni 20. juuni kella 12-ni, Saare 2.2 enampakkumine 26. juunist kell 12.00 kuni 28. juuni kella 12-ni ning Saare 3 enampakkumine 2. juulist kell 12 kuni 4. juuni kella 12-ni.

Ametile esitati konkureerivad taotlused Saare 2.1, Saare 2.2 ja Saare 3 aladele meretuulepargi arendamiseks. TTJA kontrollis kõiki esitatud taotlusi ehitusseadustikus toodu järgi ning saatis need arvamuse avaldamiseks ka asjaomastele riigiasutustele.

Kokku 272 km2

Saare 2.1 ja Saare 2.2 merealade enampakkumistele kvalifitseerusid osalema kolm konkureeriva hoonestusloa taotluse esitanud ettevõtet: Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS (Norra ettevõte) ja OÜ Utilitas Wind. Saare 3 mereala enampakkumisele kvalifitseerusid osalema neli ettevõtet: Sunly Wind OÜ, Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS ja OÜ Utilitas Wind. Kuna enampakkumisele kvalifitseerus mitu ettevõtet, näeb ehitusseadustik ette kohustust läbi viia enampakkumine.

Saare 2.1 mereala on suurusega 163,8 km2, Saare 2.2 suurusega 88,5 km2 ja Saare 3 suurusega 20,1 km2. Kõik alad asuvad Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Saaremaast läänes. Alade piirid tulenevad esimesena esitatud hoonestusloa taotluses toodust. Kui üksteisega külgnevate alade enampakkumised võidab sama ettevõte, siis on võimalik need alad liita üheks alaks.

Enampakkumised toimuvad elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas www.riigimaaoksjon.ee. Saare 2.1 ala alghind on 2 457 000 eurot, Saare 2.2 ala alghind 1 327 500 eurot ja Saare 3 ala alghind on 301 500 eurot. Pakkumise minimaalne samm on 50 000 eurot. Enampakkumised on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.

Saare 1 vastu huvi ei tuntud

Enampakkumisel kvalifitseeritud osalejatel tuleb enampakkumisel osalemiseks esitada TTJA-le enampakkumisel osalemise avaldus ning tasuda tagatisraha, mille suurus Saare 2.1 alal on 49 140 eurot, Saare 2.2 alal 26 550 eurot ja Saare 3 alal 6030 eurot. Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Saare 2.1 alal vahemikku 1560–2200 MW, Saare 2.2 alal 840–1200 MW ja Saare 3 alal 120–260 MW.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande.

Detsembris 2023 ja jaanuaris 2024 viis TTJA läbi enampakkumised meretuuleparkide arendamiseks Liivi 1 ja Liivi 2 merealadel, mõlemal juhul osutus võitjaks UAB „Ignitis renewables projektai 6“. Veebruaris 2024 viis TTJA läbi enampakkumise innovatsioonialal Saare 1, kus ühtegi pakkumist ei tehtud. Saare 1 alal korraldatakse täiendav enampakkumine ettevõtjate huvist lähtuvalt kõige varem selle aasta teisel poolaastal.