Päikesepaneelide ja salvesti paigaldamiseks on hea võimalus kasutada KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetust, mille eesmärk on suurendada väikeelamute energiatõhusust ja paremat sisekliimat, vähendada energiakulusid ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu.

Selleks, et saada toetuse taotlemisel positiivne otsus, on vaja KredExile esitada järgmised dokumendid:

  • Ehitusprojekt, mis on kooskõlas ehitusseadustikuga.

  • Kaalutud energiaerikasutuse ehk KEK märgis.

  • Võrguettevõtja (nt Elektrilevi) liitumispakkumine, kui paigaldad päikesepargi ja soovid liituda avaliku võrguga.

  • Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Õige aeg investeerida on täna

Paneelid koos salvestuslahendusega on keskmisest kulukam investeering, mistõttu soovitab Enefit otsuse päikeseelektrijaama rajamiseks hoolikalt läbi hinnata. Üldjuhul on tegu projektiga, mis hakkab alates esimesest päevast raha tagasi teenima.

Projekti tasuvus sõltub sellest, kui oskuslikult on päikesejaam planeeritud ning palju omatoodangut tarbimispunktis kasutust leiab – mida suurem on kogus, seda kiirem on tasuvus. Soetades paneelid ja salvesti läbi KredExi toetuse, vähendad investeeringu koormust ja tasuvusaega veelgi.

Toetuse taotlemine avanes 23. aprillil ning kestab kuni eelarve ammendumiseni. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) andmetel laekub neile keskmiselt 10 taotlust päevas ja pool planeeritud eelarvest on veel jagamata. Enne, kui taotlust täitma asud, võta arvesse järgmist:

  • Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks.

  • Elamu peab olema kantud ehitisregistrisse ja märgitud selle esmane kasutuselevõtu aasta.

  • Toetust saab taotleda, kui toetatav töö tõstab väikeelamu energiaklassi vähemalt ühe klassi võrra, nt C-klassist B-klassi. Kui väikeelamu energiaklass on juba A, siis toetust ei ole võimalik taotleda.

Kasuta päikesepaneelide kalkulaatorit, et arvutada enda kodule sobiv lahendus ja näha ligikaudset maksumust koos tasuvusajaga. Rohkem infot toetatavate tööde, oluliste tingimuste ja taotlemise kohta leiad KredExi kodulehelt.