Läti Pank kinnitas kolmapäeval pakkumistingimuste prospekti, mille kohaselt pakutakse aktsiaid hinnaga 1,09 eurot aktsia kohta, mis on 12.8% madalam kui aktsia viimase kolme kalendrikuu keskmine börsihind ning ligi 6% madalam kui aktsia kolmapäevane sulgemishind.

Peale teadet on DelfinGroupi aktsia hind langenud täna 5,5% hinnani 1,098 eurot.

Tegemist on järjekorras kolmanda aktsiate müügiga suurinvestorite poolt. Mullu mais müüdi aktsiaid hinnaga 1,35 eurot ning 2022. aasta septembris hinnaga 1,44 eurot.

Kui võrrelda praeguse pakkumise hinda ettevõtte viimase 12 kuu dividendi maksetega, sealhulgas ka plaanitud dividend, mis kuulub maksmisele käesoleva aasta juunis, kujuneb aktsia dividenditootluseks ettevõtte sõnul 8.3%. Uutel investoritel, kes osalevad pakkumises, on õigus kvartaalsele dividendile, mida ettevõttel on plaanis maksta juba juunis, samuti 2023. aasta dividendile, mida on plaanis maksta käesoleva aasta juulis.

Müüjad on DelfinGroupi kaks suuraktsionäri, ettevõtted ALPPES Capital ja Curiosity Capital, omavad otse ja endaga seotud isikute kaudu 47% DelfinGroupi aktsiatest. Müüjad pakuvad avaliku põhipakkumise kaudu kuni 8 985 000 DelfinGroupi aktsiat, mis moodustavad 19,8% kogu aktsiakapitalist. Müüjatel on võimalus suure nõudluse korral suurendada pakkumist täiendavalt kuni 3 000 000 aktsia võrra. Koos täiendava pakkumisega moodustab pakkumine 26,4% kogu aktsiakapitalist. ALPPES Capital ja Curiosity Capital jäävad tehingu järel DelfinGroupi suurimate aktsionäride sekka.

Müüvad ettevõtted kuuluvad Läti ettevõtja Aigars Kesenfeldsi ja tema abikaasa juhitud pereettevõtete gruppi, mis on Läti üks aktiivsemaid investoreid, hallates üle 100 miljoni euro väärtuses varasid erinevates tööstusharudes.

DelfinGroupi aktsiate pakkumise märkimisperiood algab 20. mail 2024 kell 10.00 ja lõpeb 3. juunil 2024 kell 15.30. Aktsiaid saab osta kõigis väärtpaberitega kauplevates Balti pankades. Müüvad aktsionärid on valinud LHV Panga aktsiapakkumisekorraldajaks

Kuni 2026. aasta veebruarini uusi müüke ei tule

Aktsiate pakkumise ajal kohaldatav allahindlus on ettevõtte sõnul sarnaste tehingute puhul tavapärane tava, et motiveerida uusi investoreid aktsiate pakkumises osalema. Müüjad võtavad kohustuse mitte müüa lisaks käesolevaga pakutud aktsiatele kuni 2026. aasta veebruari lõpuni. Nagu eespool mainitud, jäävad müüvad aktsionärid ka pärast seda tehingut DelfinGroupi suurimate aktsionäride hulka, ühtlustades seega pikaajalisi huve teiste investoritega.

Suuraktsionär Aigars Kesenfelds selgitas, et müügi on eesmärk on DelfinGroupi vabalt kaubeldavate aktsiate arvu ja seeläbi aktsia likviidsuse suurendamine. Samuti on müüjate eesmärk kapitali vabastamine perekonna investeerimisportfelli mitmekesistamiseks ja omakapitali investeeringuteks teistes ärivaldkondades tegutsevatesse varasemas kasvufaasis ettevõtetesse.

„Valisime müügiks avaliku pakkumise vormi, et tagada õiglane kohtlemine kõigile investoritele. Suure aktsiapaki müük madala likviidsusega turul tavakauplemise käigus kahjustaks aktsia hinda ja seeläbi ettevõtte praeguseid investoreid. Valitud pakkumisvorm loob atraktiivse investeerimisvõimaluse kõigile olemasolevatele investoritele oma osaluse suurendamiseks ja uutele investoritele kiiresti kasvava ettevõtte aktsiate ostmiseks. DelfinGroup on näidanud alates 2021. aastal börsile minekust kiiret kasvu ja kujunenud Balti riikide börsiettevõtete seas üheks kõrgema dividenditootlusega aktsiaks,“ ütles Kesenfelds.

Nii DelfinGrupi juhatus kui ka DelfinGroupi suurimate aktsionäride hulka kuuluv ettevõtte asutaja ja nõukogu esimees Agris Evertovskis ei osale aktsiapakkumises ega müü selle käigus ühtegi aktsiat. Evertovskise sõnul on vaatamata makromajanduslikule vastutuulele kõik DelfinGroupi peamised finantsmõõdikud – kvartali tulud, EBITDA, puhaskasum ja netolaenuportfell –alates IPOst kaks või enam korda kasvanud ja aktsia praegune hind ei peegelda tema hinnangul DelfinGroupi praegust ja pikaajalist fundamentaalset väärtust. „Arvesse tuleb võtta ettevõtte tugevaid majandustulemusi ja kõrget dividenditootlust, samuti intressimäärade oodatavast langusest tulenevat positiivset pikaajalist mõju DelfinGroupi kasumlikkusele ja aktsia hinnale tulevikus,“ ütles Evertovskis.