Tagamata võlakirjad müüdi institutsionaalsetele investoritele üle maailma, investorite hulgas on nii varahaldusettevõtted, investeerimisfondid, kindlustusseltsid, supranatsionaalsed investorid kui ka pangad. Pakkumises osales ligi 140 investorit ja ostupakkumiste maht ulatus enne lõpliku tootluse fikseerimist 1,55 miljardi euroni. Sellest üle kolmandiku pärines Ühendkuningriigist, millele järgnesid Saksamaa, Kesk-Euroopa, Austria, Šveitsi, Põhjamaade ja Balti riikide investorid. Ostuhuvilisi oli ka teistest Lääne-Euroopa riikidest, Lõuna-Koreast ja mujalt.

Võlakirjad emiteeriti tootlusega 5,375%, marginaaliga 240 baaspunkti üle baasmäära. Võlakirjad lunastatakse 24. mail 2028, aasta enne seda on emitendil õigus võlakirjad ennetähtaegselt tagasi osta. Emiteeritud võlakirjad on MREL regulatsiooni mõistes kõlbulikud võlakohustused.

„Võlakirjaemissiooni näol on tegu LHV Groupi seni suurima võlakirjaemissiooniga rahvusvahelistel kapitaliturgudel. Emissiooni eesmärk on nii regulatiivsete nõuete täitmine kui ka klientide finantseerimiseks vajalike finantseerimismahtude tagamine – regulatsioonid näevad ette, et pangad peavad osa oma rahastusest kaasama tagamata võlakirjade näol. Antud tehinguks alustasime ettevalmistusi juba pool aastat tagasi. Pakkumises osalenud investorite kvantiteet ja kvaliteet peegeldab selle aja jooksul peetud investorkohtumiste edukust,“ kommenteeris LHV finantseeringu juht Ülar Kiisla.

Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil. LHV Groupi kui pikaajaliste võlakohustuste emitendi krediidireiting on Baa3 positiivse väljavaatega (Moody’s). Ka võlakirjade oodatav reiting on Baa3. LHV Panga hoiuste krediidireiting on A3 positiivse väljavaatega (Moody’s).

LHV Pank oli üks emissiooni peakorraldajatest.