„Hea meel on teatada, et oleme äsja jõudnud investeeringuni, millega finantseerime Ampler Bikes OÜ tegevust,“ postitas Ampler Bikesi juhatuse liige Kristjan Maruste täna Funderbeami keskkonda.

Eesti investorid paigutavad ettevõtte omakapitali tema sõnul 900 000 eurot ja pakuvad käibekapitali laene Urban Mobility OÜ kaudu, mis kuulub Nordic Hotelsi kaasomanikule Tõnu Puidakule.

Lisas konverteerib Kõu Mobility Group (Comodule Gmbh) Ampler Bikes OÜ osakuteks 1,8 miljoni eurose laenu, mis on antud Ampler Bikes OÜ-le. Kokkuvõttes tugevdab see Maruste sõnul märgatavalt Ampler Bikes OÜ omakapitali ning üleüldist rahalist olukorda.

Ettevõtte väärtus sügaval miinuses

Viimastel kuudel on Ernst & Young (EY) viinud läbi ettevõtte väärtuse hindamise.Vastavalt nende arvutustele oli Ampler Bikes OÜ omakapitali õiglane väärtus seisuga 31. detsember 2023, võttes arvesse ettevõtte netovõlga hindamise ajal, vahemikus miinus 9,2 kuni miinus 9,6 miljonit eurot. Indikatiivne omakapitali väärtus, mitte arvestades seotud ettevõtte Comodule OÜ antud 9,4 miljoni eurost laenu, vastaks 63 000 eurole seisuga detsember 2023.

Et leida võimalusi Ampler Bikes OÜ jätkamiseks oli ettevõtte enamusosanik Kõu Mobility Group valmis Maruste sõnul aktsepteerima ettevõtte väärtust, mis ei võta arvesse nende väljastatud laenu. Seetõttu korraldab Ampler Bikes OÜ investeerimisringi, mille aluseks on ettevõtte väärtus 63 000 eurot (keskne omakapital väärtus, v.a. Comodule OÜ laen).

„Juhime tähelepanu, et igal osanikul, sealhulgas Funderbeami platvormi vahendusel (share unit) omanikel, on proportsionaalselt oma osalusega võimalus kasutada uute osakute märkimisel eesõigust (äriseadustiku § 193 lg 1). Täpsema info ning juhised märkimisel osalemiseks leiate osanike otsuse eelnõust,“ märkis Maruste.

Otsuse eelnõu hääletamiseks on Maruste sõnul aega nädal. Sellele järgneb kahenädalane periood investeerimishuvi väljendamiseks.