Kui Leedu pank soovis allutatud teise taseme võlakirjade abil kaasata 25 miljonit eurot, siis investorid märkisid võlakirju 97,2 miljoni euro eest. Seega märgiti emissioon 3,9-kordselt üle.

Kui börsiteate kohaselt soovis emissioonis osaleda ligi 3000 investorit, siis pank märgib, et võlakirju jagatakse 2337 investorile, tõdedes, et jaeinvestorite huvi oli ootamatult suur. Võlakirjade jaotamisel eelistati panga enda kliente, kellele jaotati 66,8% emissiooni mahust (16,7 miljonit eurot). Institutsionaalsed investorid said 8,7% emissiooni mahust ehk 2,2 miljoni euro eest võlakirju.

Leedu panga investeerimisosakonna juhataja Tomas Varenbergas selgitas, et jaotamisel eelistati väga tugevalt just nimelt väiksemaid jaeinvestorid. Seetõttu jäid need investorid, kes märkisid rohkem kui 10 000 euro eest võlakirju mõnest teisest pangast, tühjade kätega. Need, kes märkisid vähem kui 10 000 euro eest saavad aga võlakirjad kätte. Ühe investori poolt erinevate kontode alt tehtud pakkumised summeeriti.

Emiteeritud võlakirjade aastane intressimäär on 7,7%. Võlakirjade lunastustähtaeg on 10 aastat ja lunastustähtpäev 22. mai 2034. Võlakirjade tingimuste kohaselt on pangal õigus lunastada võlakirju ennetähtaegselt igal ajal pärast 5 aasta möödumist emiteerimise kuupäevast, teavitades võlakirjaomanikke vähemalt 30 päeva ette.

Võlakirjade emiteerimise eesmärk on täita järelevalveasutuse poolt pangale kehtestatud omavahendite ja kohustuste (MREL) miinimumnõue.

Võlakirjad kantakse investorite kontodele üle kolmapäeval. Võlakirjadega kauplemine hakkab eelduslikult pihta 28. mail.