SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe tõi välja panga statistika, mille kohaselt on tähtajalistesse hoiustesse oma raha paigutanud klientidest naisinvestorite osakaal Eestis 59%, Lätis 56% ja Leedus lausa 60%. „Tähtajaline hoius kindlustab fikseeritud perioodil raha hoiustamise ja väikese kasvu,“ selgitas Koplimäe pressiteates.

Baltikumi mehed, kes tegelevad investeerimisega, on aga riskialtimad ja populaarsemateks finantsinstrumentideks on nende seas ETF-id ja aktsiad. Eestis on neisse raha paigutanud klientidest meeste osakaal vastavalt 65% ja 60%, Lätis 65% ja 57% ning Leedus mõlemasse võrdselt 67%.

Naiste seas on ETF-idesse investeerimine kõigis kolmes Balti riigis üsna sarnane – 33-35%. Aktiivsemad aktsiatesse investeerijad on Eesti ja Läti naised, vastavalt 40% ja 43% on naisinvestorid, Leedus on see number vastavalt 33%.

„Investeerimismaailmas loetakse ETF-e ja aktsiaid panga tähtajalistest hoiustest kõrgema riskitasemega finantsinstrumentideks, mis pikaajalisema investeeringu korral võivad olla kõrgema tootlikkusega, kuid on seetõttu ka turutrendidest rohkem mõjutatud,“ nentis Koplimäe.

Naised kindlustavad investeerimisega tulevikku

Tähtajaliste hoiuste järel on Eesti ja Läti naiste seas populaarsuselt teisel kohal kolmas pensionisammas. Vastavalt 54% ja 56% kolmandasse pensionisambasse raha paigutanud klientidest on naisinvestorid, et suurendada oma tulevast pensioni. Leedus on pensionisambasse raha paigutamine naiste seas tähtajaliste hoiuste ja võlakirjade järel kolmandal positsioonil.

Mehed kipuvad olema riskialtimad investorid, märkis SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Meeste seas on huvi pensionisambasse investeerimise vastu võrreldes teiste instrumentidega oluliselt madalam, Eestis ja Lätis on kolmandasse pensionisambasse investeerinud klientidest vastavalt 46% ja 44% mehed. Leedus on huvi mõnevõrra kõrgem – 56%.

„Nendest numbritest võib järeldada, et naised soovivad kindlustada tulevikku ning seetõttu paigutavad raha madalama riskiga lahendustesse, näiteks tähtajalistesse hoiustesse ja kolmandasse pensionisambasse. Iga investeeringuga käivad kaasas riskid ning nende hindamine on äärmiselt oluline. Kui hoida oma raha tähtajalistel hoiustel, on teenimisvõimalus riskantsemate finantsinstrumentidega võrreldes eeldatavasti madalam. Samas see võib pikaajaliselt aidata oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning vara väärtust säilitada ja kasvatada,“ selgitas Koplimäe.