Mullu toimus Euroopas kõigest viis vähemalt miljardi euro suurust tehnoloogiaettevõtte omandamistehingut ning neist vaid ühe puhul räägime exit´ist, millest said kasu ka riskikapitalifondid, kui Kahoot müüdi Goldman Sachsile 1,5 miljardi euro eest. Võrreldes varasemate aastatega on tunduvalt vähenenud ka ühinemis- ja omandamistehingute arv, kusjuures neist üle 70% puhul jäi tehingu väärtus alla 100 miljoni euro. Vähemalt miljardi euro suuruseid tehinguid tehti aga kogu Euroopas möödunud aastal vaid viis ning kolm neist toimus erakapitali toel. Lisaks on kõnekas fakt, et Euroopas toimus vaid kolm IPOt, mille väärtus ületas miljardi euro piiri. Seegi on madalaim näitaja alates 2016. aastast.

Niivõrd pingelist väljumiskeskkonda arvestades pole üllatav, et likviidsuse tagamine on täna suur murekoht ning fondivalitsejad otsivad alternatiivseid lahendusi ja kasutusele võetakse uued strateegiad.

Riskikapitali järelturg

Järelturu müügitehingud on täna pead tõstmas ning Euroopas koguvad populaarsust müügitehingud (inglise keeles strip sales), kus riskikapitalifondid müüvad osa oma fondi investeeringutest.

Selleks, et juriidiliselt oleks järelturu müügitehinguid võimalik teostada, on fondid hakanud lisama rahastamisvooru dokumentidesse eritingimusi, et suurendada paindlikkust ettevõtete osaluste müümisel. Näiteks võimaldab see vältida ostueesõigust ja kaasmüügiklauslit, et teised investorid ja osanikud saaksid müüa oma aktsiaid samal ajal.

Jätkufondid

Jätkufondide tehingute puhul kantakse lõpule läheneva fondi varad uude varakogumisse ning seda võivad jätkuvalt hallata samad fondivalitsejad.

Tegemist on arvestatava võimalusega, mis pakub usaldusosanikele vajalikku likviidsust, kuid millega kaasnevad ka omad riskid. Näiteks kui osa portfellist müüakse uuele fondile, toimub suure tõenäosusega ka ettevõtete ümberhindamine, mis omakorda võib tähendada, et osa fondi tootlusest kantakse maha.

Erakapitaliinvesteeringud

Erakapitaliinvesteeringud on ajalooliselt Euroopa ühinemis- ja omandamistegevuse suurim mõjutaja ning kuigi 2023. aasta aktiivsus oli varasemast selgelt tagasihoidlikum, pole kunagi

varem olnud saadaval nii palju investeerimist ootavat kapitali. Üle maailma küündib see täna rekordiliselt üle kahe triljoni euro, mis omakorda avab erakapitaliinvesteeringutele hoopis uued võimalused.

Investeeringutest väljumisest räägitakse lähemalt Euroopa Äriinglite Assotsiatsiooni (EBAN) kongressil (https://ebancongress.com/) 21. mail, kus uusimate strateegiate ja tärkavate trendide üle arutleb Staffan Helgesson Euroopa ühest tuntumast riskikapitalifondist Creandum.