Seega märgiti emissiooni miinimummaht 4 miljonit eurot rohkem kui 3,6-kordselt üle. Emissiooni maksimummahuks oli 7 miljonit eurot, mis märgiti umbes 2,1-kordselt üle. Jaotuses eelistati eelkõige Liveni kliente ja töötajaid.

Liveni tegevjuht Andero Laur tänas kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest nii ettevõtte valitud strateegia kui kasvuperspektiivide vastu.

„Avaliku pakkumise tulemused ületasid ootusi, mitte ainult märgitud võlakirjade mahult, vaid märkimises osalenud investorite suure arvu poolest. Rõõmu tegi asjaolu, et märkijate hulgas oli nii Liveni kliente, töötajaid ja varasemaid investoreid ning, et pakkumist pidasid atraktiivseks ka institutsionaalsed investorid,“ rääkis Liveni tegevjuht Andero Laur.

„Meie jaoks kõnelevad tulemused sellest, et Liveni missiooni ja väärtuspakkumist usaldatakse ning meie valitud suund pakkuda kinnisvaraarenduses nii kvaliteeti ja personaalsust kui luua hooned võimalikult tulevikukindlalt ja keskkonnamõjusid arvestavalt, on midagi, milles nähakse potentsiaali nii täna kui tulevikus,“ lisas Andero Laur, kelle sõnul soovis Liven avaliku pakkumise kaudu rahastada nii uute ja käimasolevate projektide arendamist kui laiendada ettevõtte investorite ringi.

Liven pakkus emissiooni raames kuni 4 000 tagamata võlakirja kvartaalselt makstava fikseeritud intressiga 10,5%. Ülemärkimise tõttu otsustas Liveni juhatus pakkumise mahtu suurendada 2 200 võlakirja võrra ehk kokku 6 200 võlakirjani, mis tõstab emissiooni kogumahu 6,2 miljoni euroni. Liven AS-i rohevõlakirjade avaliku pakkumise korraldas LHV pank ning emissiooni õigusnõustaja oli Ellex Raidla advokaadibüroo.

„Liveni rohevõlakirjade emissiooni võib kohalikul kapitaliturul pidada mitmes mõttes edulooks. Esiteks oli tegemist käesoleva aasta esimese avaliku võlakirjade pakkumisega Eesti ettevõtte poolt. Teiseks on Liveni näol tegu esimese ettevõttega, kes pakkus avaliku pakkumise käigus rohevõlakirju. Liveni rohevõlakirjade lisandumine Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirja pakub investoritele suuremat instrumentide valikut. Enam kui kolmekordne ülemärkimine ja investorite suur osalus pakkumises kinnitavad usaldust Liveni vastu ning loovad ühtlasi head eeldused võlakirjade kauplemiseks järelturul,“ kommenteeris tulemusi LHV võlakirjade valdkonnajuht Silver Kalmus.

Liveni juhatus otsustas rahuldada kõikide investorite märkimiskorraldused vähemalt 30% mahus. Jaotuses eelistati kõige rohkem Liveni kliente ja töötajaid, kelle korraldused täideti vähemalt 65% ulatuses. Varasemate investorite märkimiskorraldused täideti vähemalt 50% ulatuses.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 23. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 24. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval.

Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja. Ettevõtte kümne tegutsemisaasta jooksul on loodud üle 700 kodu ja ettevalmistamisel on ligi 1 500 kodu. Kantar Emori kinnisvarabrändide tuntuse ja maineuuringute järgi on Liven aastaid olnud Eesti kahe kõige mainekama arendaja hulgas.

Liveni arendusportfellis on 10 projekti, milles on mahtu ligi 1 500 uue kodu rajamiseks. Müügis ja ehitamisel on kodud viies arenduses – Magdaleena, Uus-Meremaa, Luuslangi, Iseära ja Regati. Kogu Liveni arendusportfelli hinnanguline müügimaht on 375 miljon eurot.

2023. aastal laienes Liven ka Saksamaa turule ning 2024. aasta jooksul on kavas alustada esimese Berliinis asuva projekti eelmüügi ja ehitusega. Lisaks planeeritakse nelja arendusprojekti Tallinnas. Kokku on Liveni arendusportfellis üle 115 000 m2 müüdavat pinda, mis tagab järgnevateks aastateks stabiilse arenduste mahu.