„Diiselrongide ja vedurite remont ning hooldus pole just garaažinurgas hobiauto putitamine, vaid tähendab väga rangeid regulatsioone ja nõudmisi, seega käivad keerulised väljakutsed ja töö detailideni läbimõtlemine meie igapäevatöö juurde juba väga pikka aega,“ selgitas Go Crafti juhataja Tormis Saar.

Selgema suuna kaitsetööstusettevõtteks võttis Go Craft kolm aastat tagasi, mil võideti Eesti kaitseväe hange Norrast soetatud sealse kaitseväe poolt kasutatud soomukite CV90 renoveerimiseks. Tegu on meie kaitseväe kõige mahukama tellimusega erasektori ettevõttele militaarmasinate ümberehituseks.

Ambitsioonika – meie riigikaitse olulisust silmas pidades – töö teostamine oli väljakutse, kuid tegutsemistahet ja kindlust lisas asjaolu, et varasemalt liideti Go Craftiga veoautode pealisehitustega tegelev ettevõte, mis disainis ja tootis väga palju erinevat tehnikat ratassõidukitele juba aastast 1997.

„Veokite kaudu oleme olnud kaitseväega seotud juba ligi kümme aastat ning eks sealt see pall ka veerema hakkas,“ rääkis Saar. Tulenevalt teema spetsiifikast ja väga nüansirohketest nõuetest ei olnud aga soomukite hanke võitmine päris „salongist auto ostmine“ ehk et lähed esindusse, valid sobiva margi ja nädala-paari pärast istud juba oma uues autos. „Soomukite renoveerimishanke väljakuulutamisest aastal 2017 kuni kvalifitseerumiseni kulus kokku ligemale 4 aastat. Militaarvaldkonnas asjad umbes nii kaua aega võtavadki,“ kirjeldas Saar.

Eesti esimese eraomandis oleva sõjarelvade tootmishoone avasid ettevõtte omanik Tiit Pruuli ja kaitseminister Hanno Pevkur.

Juba esimesel Go Crafti kaubamärgi all tegutsemise aastal 2021 nimetati ettevõte aasta kaitsetööstusettevõtteks – mainekas tiitel, mille lisaks CV90 hankelepingu sõlmimisele tõi ka veel liikursuurtükkide K9 eestindamise leping.

„Sel aastal asusime kokku remontima ja ümber ehitama 61 soomusmasinat. Need projektid olid igatpidi esimesed Eestis – nii sisult kui ka mahult ja seda nii tellija kui ka täitja vaates,“ rääkis Saar.

Kaitseväe masinatega töötamiseks pidi Go Craft ka kogu tootmishoone relvakäitluseks sobivaks ümber ehitama. „Selleks, et K9 liikursuurtükid saaksid meie tootmisesse tulla, pidime ehitama täiesti uue tootmishoone, mis vastab seadusest tulenevalt relvatehase turvanõuetele.“

Juba eelviidatud harjumuspärasest autoteenindusest, millega suurem osa inimestest on elu jooksul moel või teisel kokku puutunud, erineb kaitsetööstusettevõtte nagu öö ja päev.

„Kui rääkida eritehnikast soomukite valdkonnas, siis on märksõnad strateegiline kaup; hästi palju tehnilisi erinõudeid, millega tuleb arvestada; pikad tarneajad; seaduste teadlikkus ja palju bürokraatilist temaatikat, mida on kohati suisa ahastama panevalt palju,“ selgitas Saar.

Ettevõtte tegevust sätestab üheselt seadus ning järelevalve on range. „Relvatehas allub Politsei- ja Piirivalveameti sõjarelvade komisjoni kontrollile. Seaduse mõistes järelevaataja käib kontrolle teostamas pisteliselt ning tellija ehk Eesti kaitsevägi käib meid projektide raames kontrollimas regulaarselt.“

Ka kõik töötajad, keda on Tallinnas asuvas tootmisüksuses 52, ei saa ametisse asuda enne, kui on saanud selleks Politsei- ja Piirivalveameti komisjoni loa.

Kuna relvatehasesse tehtud investeering on tulenevalt eelviidatud nüanssidest suur, ehitati hoone pikaajalise perspektiiviga teenindada kaitseväge võimalikult mastaapselt. „Töökoja mahutavuselt saaksime iga-aastaselt ära hooldada kõik kaitseväe relvasüsteemidega soomukid. Pikas perspektiivis on selline samm riigile soodsam, kuna mitme erineva tehase ülalpidamine läheks maksumaksjale kallimaks,“ sõnas Go Crafti juht.

Kui Go Craft kaitsetööstuse suunal 3 aastat tagasi alustas, ei võinud keegi aimata milline pööre toimub lähiajal maailma julgeoleku olukorras. Idanaabri ulatuslik ja verine agressioon Ukraina vastu andis ka Eestis kaitsetööstusele ja -investeeringutele sootuks uue tähenduse.

Saar tõdeb, et uus olukord on sektoris märkimisväärseid muudatusi kaasa toonud. „Näeme, et Eesti riik hangib praegu kaitsetehnikat väga ulatuslikult. Meiegi üritame kõikide suuremate tehnikahangetega kaasas käia ning luua suurtootjatega sidemeid juba varajases etapis, et hiljem võimaliku eduka pakkumuse korral juba kiirelt ja operatiivselt reageerida.“

Uuenduslikult nõuab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus nõuab originaaltehnika ja -osade tootjatelt, et peale garantiiaega oleks masinapark hooldatav kohaliku ettevõtja poolt, kui tehnika seda vähegi võimaldab.

Go Crafti relvatehasesse saab tööle asuda üksnes PPA komisjoni loal

„Selle sammuga tekib kohalikus ettevõttes know-how masinate kohta, mis võimaldab neid vajadusel kiiresti remontida ning ka perioodiliste hoolduste raha täidab uuesti just Eesti ja mitte võõra riigi maksukassat,“ rääkis juht.

Kaitsevaldkonnas tegutseva ettevõttena on Go Craft Ukrainat ka mitmel moel otseselt abistanud, näiteks on Tormis Saare sõnul annetatud sõidukeid oma masinapargist ning ehitati ka ümber kaheksa MAN militaarveokit Ukrainasse saadetud välihaiglate transportimiseks.

„Tänasel päeval peame plaane, kuidas hakata abistama oluliselt letaalsema tehnikaga, kuna Ukraina vajadused on oluliselt muutunud – näeme vaeva niipalju kui võimalik, et ukrainlased suudaksid selle sõja võita ning agressori oma kodumaalt välja peksta,“ sõnas Saar.

Ka vaba Ukraina ülesehitamisel näeb Go Crafti juht ettevõttel rolli, kuna osa ettevõttest tegeleb jätkuvalt veokite pealisehituste loomisega. „Sõjajärgses Ukrainas saaksime abiks olla ehituse eritehnika tootmisel, kuna pakume päris palju erinevat tehnikat ehitus- ja kommunaalsektorile. Sõjapurustuste likvideerimisel saab nende järele suur nõudlus olema ning kindlasti soovime olla nõu ja jõuga abiks ka vaba Ukraina taasülesehitamisel.“