Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendava Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on e-residentsusel tähtis roll Eesti kui maailma ühe põnevama ja innovaatilisema startup-ökosüsteemi kujundamisel, sest just e-residentsus on see, mille kaudu jõuab Eesti paljude iduettevõtjate radarile. „Programm kannab tugevalt edasi sõnumit Eesti avatud ärikeskkonnast, mis võimestab piiriülest kogemuste jagamist ja uute unikaalsete lahenduste sündi,“ märkis Peeterson. Iduettevõtjad rändavad sageli mitme riigi vahel ja e-residentsuse eelised on Peetersoni sõnul paljude jaoks avaldunud just pandeemiapiirangute tulemusena. „E-residentsus on tihti esimene samm välismaa kodanikust Eesti iduettevõtja teekonnal, kuna võimaldab kasvavat ettevõtet asukohast sõltumata juhtida. Mugavuselt võrreldavat lahendust pole iduettevõtjatele pakkuda ühelgi teisel riigil,“ selgitas Peeterson.

2023. aastal panid e-residendid alguse ligi 4600 uuele Eesti ettevõttele ehk pea igale viiendale Eestis loodud äriühingule. Paljud värsked e-residentide ettevõtted kasvavad idufirmadeks aja jooksul: kokku tegutseb Eestis enam kui 1500 idusektori ettevõtet, millest on e-residentidega seotud 38%. Ka 2023. aastal asutatud iduettevõtetest 29 ehk 38% olid seotud e-residentidega. Enim tegutseb e-residentide idufirmasid IT valdkonnas ja tegevusalana on populaarseim programmeerimine. Mullu tõid e-residentidega seotud idusektori ettevõtted Eesti riigikassasse maksutulu 10,6 miljonit eurot.

„Ettevõtlusega alustamine on e-residentsusega liitumisel peamine ajend. Eesti on tuntud idufirmade kasvulava, mille vundamendi moodustavad ettevõtjasõbralik maksusüsteem, vähene bürokraatia, turvaline ärikeskkond ja kõrgelt arenenud digitaristu. E-residentide arvu kasv Eesti startup- ökosüsteemis kinnitab, et pakume konkurentsivõimelist lahendust, mida usaldatakse ning hinnatakse. E-residentsus annab Eesti idumaastiku kasvule täiendavat hoogu,“ ütles e-residentsuse tegevjuht Liina Vahtras.

Ettevõtjad on Vahtrase sõnul aga nõudlik segment ning edu aitab saavutada üksnes julge ja pidev tootearendus. „Pingutame, et Eesti firma asutamine oleks tulevikus veel mugavam, kiirem ning turvalisem. Just tänu e-residentsusega kaasnevale asjaajamise tempole on Eesti paljude säravate ideedega iduettevõtjate eelistatud valik,“ ütles Vahtras. „E-residentsus avab ukse idusektoriga kaasas käivale talendile ja väliskapitalile, mis on riigi majanduse vedur, kuna vastutasuks panustavad idufirmad Eestis kasvama ja kasumit teenima hakates meie majandusse,“ rõhutas ta.

Hispaania e-residendi ja iduettevõtte Glassity tegevjuhi ning kaasasutaja Jose Ernesto Suarez Fonti sõnul otsustas ta oma firma Eestisse luua tugeva startup kogukonna, avatud majandusruumi ja e-residentsuse pärast. „Toetav võrgustik ja võimalus tegeleda kõigi oluliste äriprotsessidega täielikult digitaalselt on tohutu eelis. Tänu e-residentsusele oli meie hiljutine rahastuse kaasamine väga kiire ja mugav, sest erinevate osapoolte allkirjad ja nõusolekud said vajalikele dokumentidele digitaalselt. Keegi ei pidanud midagi välja printima, notaris käima või kulleriga saatma. E-residentsus aitab kaotada piire, mis muudab ettevõtluse inimestele üle maailma kättesaadavamaks,“ ütles ta. Suarez Font lisas, et toob Eestit eeskujuks, kuidas toimib tõhus koostöö era- ja avaliku sektori vahel startup kogukonna võimestamisel. „Eestil on tuul tiibades ja e-residentsus on suurepärane näide innovatsioonijulgusest. Iduettevõtjatele toimib selline mõtteviis magnetina,“ märkis Suarez Font.