Pensionikeskuse andmetel on 22. mai seisuga 142 pensioniikka jõudnud inimest teinud avalduse fondipensioni saamiseks ning 1692 kogu pensionivara ühekorraga väljavõtmiseks. Samas on kogutud summa fondipensioni maksetena väljavõtmine reeglina märksa kasulikum kui kogu vara korraga välja võtta. Fondipensioni peamine pluss on tulumaksuvabad väljamaksed, sest ühekordse väljamaksega kaasneb automaatselt kohustus tasuda 10% tulumaksu.

Raha kaotab kontol seistes väärtust

Lisaks jääb fondipensioni puhul enamus pensionivarast valitud fondi edasi kasvama, ühekordse väljamakse korral seisab väljavõetud raha aga lihtsalt kontol või tuleb mõelda, kuhu see edasi paigutada. Inimeste kiusatus pensionile jäädes kogu pensionivara korraga välja võtta on küll mõistetav, aga see pole tegelikult rahaliselt kasulik. Korraga välja võttes kaob varast läbi tulumaksu kohe kümnendik.

Fondipensioni esialgu veel väikese populaarsuse taga on paljuski asjaolu, et antud lahendus pole paljudele lihtsalt tuttav. Näiteks on III samba tulumaksuvaba fondipension olnud nüüdseks saadaval napid kaks aastat ja muutub alles vaikselt populaarsemaks. Kindlasti tasub teadlikkuse suurendamiseks ka noorematel oma peagi pensionile minevatelt lähedastelt uurida, milline pensioni väljamakselahendus plaanitakse valida.

Maksete kestvus on seotud oodatava eluea pikkusega

Fondipensioni puhul arvutatakse igakuised maksed oodatava eluea pikkuse järgi, mis praegust pensioniga arvestades on pensionile jäädes 19 aastat. Sellise ajavahemiku valimisel on pensionimaksed tulumaksuvabad. Kui pensionile jääv inimene valib aga väljamaksete saamiseks lühema ajavahemiku, tuleb maksta ka tulumaksu. Arvutamisel kasutatakse detailset tabelit, kus on kirjas keskmine elada jäänud aastate arv iga vanuse kohta. Oodatava eluea tabeli leiab siit.

Fondipension on pärandatav

Samuti on oluline teadvustada, et fondiosakud on pärandatavad ja jäävad oodatust lühema eluea korral pärijatele. Fondipensionär ei pea muretsema, et varasema ilmast lahkumise puhul jääb tema kogutud raha pangale või fondi kinni, fondipensioni suur pluss on selle pärandamise võimalus. Kui ise enam raha kasutada ei saa, saab pensioniraha endale elukaaslane või lapsed. Kui aga elu kujuneb pikemaks, siis ühel hetkel fondipensioni maksed lihtsalt lõppevad.

Võimalik on kanda kogu oma pensionivara ka kindlustusseltsi ja saada sealt elu lõpuni ühesuguseid väljamakseid. Sellisel juhul tuleb aga arvestada, et erinevalt fondipensionist vara seal edasi ei kasva, vaid selle väärtus väheneb pidevalt inflatsiooni jagu.

Näide tulumaksuvaba fondipensioni arvutamisest:

Fondipensioni saamiseks tuleb esitada avaldus fondivalitsejale, teha see endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuse lehel „Minu pensionikonto“. Kestus peab olema täisaastates ja minimaalne aeg on üks aasta. Kestuseks võib määrata ka soovituslikust pikema tähtaja.

Tulumaksuvaba fondipensioni saamiseks tuleb hetkel määrata pensioni kestuseks minimaalselt 19 aastat, mis tähendab, et fondidesse kogutud vara jaguneb selle aja peale. Nii leitakse osakute arv, mis võetakse iga väljamakse tegemisel tagasi. Pärast märgitud aja täitumist inimese II sambas enam vara ei ole ning fondipensioni saamine on lõppenud.

Võimalus on valida, kas pensioni soovitakse saada kord kuus või kvartalis. Pensioniaasta algab fondipensioni avalduse esitamisele järgneval kalendrikuul ning väljamakse tehakse vahemikus 16.–20. kuupäev.