17. mail esitatud vaidlustus riigihangete vaidlustuskomisjonile tähendab, et tähtajaks ei saa sõlmida erikontrolli riigihanke võitjaga lepingut erikontrolli läbiviimiseks ning seega tuleb riigihange kehtetuks tunnistada.

Vaidlustuskomisjon võttis vaidlustuse menetlusse 20. mail ning seaduse järgi tehakse otsus 30 päeva jooksul. Peale otsuse tegemist peab kuluma veel vähemalt 14 päeva, et hankelepingu saaks sõlmida. Kuivõrd hankes on kirjas, et esimese vahearuande peab erikontrolli tegija esitama juba 17. juunil, jooksevad kuupäevad risti.

„Seetõttu ei ole võimalik ka tagasiulatuvalt täita riigihanke alusdokumentides sätestatud esimese vahearuande esitamise tähtpäeva ja lihthanke tulemusel ei ole võimalik jõuda õiguspäraselt hankelepingu sõlmimiseni,“ seisab Võrklaeva allkirjastatud otsuses.

Mai keskel tunnistas Võrklaev riigihanke võitjaks advokaadibüroo Sorainen OÜ ja Grant Thornton Baltic OÜ pakkumus, maksumuseks 195 000 eurot ilma käibemaksuta.

Erikontrolli algatas rahandusminister aprillis. Võrklaeva sõnul soovib riik erikontrolliga omanikuna selgust saada, kas Eesti Energia juhtimises on tehtud süsteemseid vigu ning kuivõrd kaasneb selles eelmise juhtkonna vastutus. Kontrolli alla kuulub periood 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2023.

Rahansusministeeriumi sõnul tühistati lihthange „Erikontrolli tegemine“, sest tulenevalt vaidlustusest tekkis vajadus vaadata üle hanke ajaraam. Erikontrolli teostaja välja selgitamiseks korraldatakse uus hange ning kontroll viiakse läbi 2024. aasta jooksul.

Erikontrolli eesmärgiks on anda hinnang kontserni senisele juhtimistegevusele. Kontrollitakse perioodi 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2023. Tulemused peaksid näitama juhtimistegevuste ja -otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja finantsseisundile.