Statistikaameti analüütiku Liina Kuusiku sõnul oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis kõrgeim info ja side (3393 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (3114 eurot) ning avaliku halduse, riigikaitse ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse (2517 eurot) tegevusaladel. „Enim kasvas keskmine brutokuupalk tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (16,7%) ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi (13,7%) tegevusaladel,“ tõi Kuusik välja.

Madalaim kuupalk oli aga majutuses ja toitlustuses (1217 eurot), muudes teenindavates tegevustes (1258 eurot) ning kinnisvaraalases tegevuses (1322 eurot).Kõrgeim brutokuupalk oli esimeses kvartalis Tallinnas (2247 eurot), järgnesid Harju maakond (sh Tallinn), kus see oli 2139 eurot ja Tartu maakond (1888 eurot). Madalaim kuupalk oli aga Valga (1376 eurot) ja Saare maakonnas (1430 eurot). Kõige rohkem tõusid palgad võrreldes aastataguse ajaga Hiiu maakonnas (12,1%) ja Ida-Viru maakonnas (12%). Võrreldes eelmise aastaga jäi palgatõus kõige tagasihoidlikumaks Lääne (6,8%) ja Rapla maakonnas (7,1%).

Graafik

Kõrgeim brutokuupalk oli esimeses kvartalis Tallinnas (2247 eurot), järgnesid Harju maakond (sh Tallinn), kus see oli 2139 eurot ja Tartu maakond (1888 eurot). Madalaim kuupalk oli aga Valga (1376 eurot) ja Saare maakonnas (1430 eurot). Kõige rohkem tõusid palgad võrreldes aastataguse ajaga Hiiu maakonnas (12,1%) ja Ida-Viru maakonnas (12%). Võrreldes eelmise aastaga jäi palgatõus kõige tagasihoidlikumaks Lääne (6,8%) ja Rapla maakonnas (7,1%).

Mediaanpalk ehk palganäitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid, oli 2024. aasta esimeses kvartalis 1553 eurot.

Kõrgeim mediaanpalk oli info ja side (2873 eurot) ning finants- ja kindlustustegevuse (2555 eurot) tegevusaladel, madalaim kinnisvaraalase (917 eurot) ja muude teenindavate tegevuste (984 eurot) tegevusaladel.