Ettevõtete maksevõimet analüüsiva Creditinfo Eesti tegevdirektori Elari Tammenurme sõnul on ettevõtete käekäiku mõjutanud viimaste aastate keeruline majandusolukord. Tammenurm selgitab, et ettevõtete võlakoormus on suurenenud kõrge intressimäära tõttu. Suur roll on olnud ka kõrgel inflatsioonil ja sellest tuleneval sisendhindade tõusul ja kõrgel palgakasvul. Samal ajal langesid ka tulud - tarbijate ostujõud langes ning mitmeid sektoreid mõjutas nõrk välisnõudlus ning ekspordimahtude kahanemine.

Keeruline majandusolukord on kaasa toonud ettevõtete maksehäirete kasvu. „Maksehäireregistri statistika põhjal võime öelda, et ettevõtete kehtivate maksehäirete arv on pidevalt kasvanud paari viimase aasta jooksul,“ märgib Tammenurm. Võrreldes 2022. aasta algusega on kehtivate maksehäirete arv kasvanud üle 10% ning võlas olev kogusumma 7%.