Esialgne kava. Konverentsi modereerib professor Maaja Vadi.

12.00 Sissejuhatus ja tervitus, Kihnu Elav Pärimus

12.10 – 12.25 Tarmo Soomere „Meri, tuul ja väikesaare kestlikkus uutes tuultes“

12.30 – 12.45 Jaanus Uiga „Energeetiline tulevikupilt Kihnust“

12.50 – 13.05 Ülo Eero „Kas tuulepark saab toetada traditsiooniliste elatusalade kestmist Kihnus nagu merendus?“

13.10 – 13.25 Kristjan Kullerkan ja Erik Reinhold „Kihnu kultuuripärandi hoidmine Pärnumaa vaates läbi tööhõive“

13.30 – 13.45 Kristin Kuutma „Kihnu kultuuri, kui UNESCO vaimse kultuuripärandi hoidmise võimalused ja ohud tuulepargi taustal“

13.45 – 14.25 Lõunapaus

14.30 – Paneeldiskussioon, sisse juhatab Uiõ-Matu Martin ettekandega – „Inseneeriasaar Kihnu“

14.45 arutelu algus

15.30 konverentsi lõpp

Esinejatest

Tarmo Soomere on Eesti Teaduste Akadeemia president, mereteadlane. Jaanus Uiga on Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler. Ülo Eero on merendusekspert, kes tunneb tuuleparkide ehitamise ja hooldamise spetsiifikat.

Kristjan Kullerkan – Pärnumaa arenduskeskus, maakonna arendusjuht

Erik Reinhold – Pärnumaa arenduskeskuse juhataja

Kristin Kuutma – Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli juhataja. Kultuuriteaduste professor, kelle uurimistöö keskmes on pärandivaldkonna kultuuripoliitika ning kultuuripärandi ja identiteedi keerulised seosed.

Maaja Vadi – kihnlastele tuntud kui Loego Maaja, on Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna juhtimise professor, kelle peamised uurimishuvid on indiviidi ja organisatsiooni väärtused, organisatsiooni- ja rahvuskultuur, organisatsiooni innovatsioon, ülikoolide-ettevõtete koostöö ja Eesti organisatsioonide arengu seaduspärasused, organisatsioonikäitumine ning müügisuhtlus.

Martin Meras - kihnupäraselt Uiõ-Matu Martin on TalTech mehhatroonika magistrant, kes osalenud aastaid aktiivselt tudengivormeli ehituses ning soovib nüüd omi teadmisi kodusaare hüvanguks rakendada.