Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas võlakirjatingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 26.06.2024, kui sellest investoreid vähemalt 30 päeva ette teavitada. Euroopa Keskpank andis võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku 21. mail.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 200 AT1 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, koguväärtuses 20 000 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid.

Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 102 000 eurot.