Märkimisest võttis osa 929 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 9 006 000 euro eest. Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas.

„Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge ning pakkumisel olnud võlakirjade intressimäär oli optimumilähedane. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, keskendudes kasvul eelkõige kodu- ja ärilaenude väljastamisele, tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega,“ kommenteeris Martin Länts.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus summeerida kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused ning rahuldada kõigi investorite kuni 30 000 euro suurused märkimised täies mahus. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende märgitud mahust ning ülejäänud investoritele jaotati 33% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 30 000 eurot. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati seejuures lähima täisarvuni.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 29. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine kestis 14.-24. maini 2024. Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga. Kogu programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.

Teise seeria raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 29. mai 2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus pakkumise mahtu 7 000 võlakirja võrra suurendada kokku kuni 10 000 võlakirjani. Bigbank kasutas vastavat õigust ja käesoleva seeria pakkumise kogumaht suurenes seega kokku 7 miljoni euroni. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.