Õigusabi, raamatupidamisteenuseid ja finantsnõustamist pakkuv Stabimer Õigusbüroo on arenenud ja tegutsenud eduka ettevõtte etalonina. Stabiilset kasvutrendi on näidatud üle dekaadi ning väikesest kontoritoast alguse saanud firma on tänaseks liikunud üle 100 m2 suurusele soliidsele äripinnale, kus on meeldiv olla nii töötajatel kui ka klientidel.

„Eesti on stabiilne õigusriik ning ühtlasi Euroopa Liidu ühisturu liige, kus on loodud head tingimused äritegevuseks. Oleme leidnud enda pädevustele sobiva nišši, rahulolevate klientide hulk kasvab pidevalt ning meie professionaalne meeskond jätkab rõõmu ja pühendumisega oma tööd,“ selgitab Stabimer Õigusbüroo asutaja ja juhatuse liige Sergey Ashikhmin.

Olulised edufaktorid

Sergey Ashikhmin

Traditsiooniliselt sisaldab ettevõtte edulugu nii väljakutsetega toimetulekut kui ka saavutusi. Oma teekonnal on Stabimer Õigusbüroo pidevalt kasvanud, arenenud ning protsesse ja tööpõhimõtteid uuendanud, olles kindlalt keskendunud kliendi rahulolule ja teenuste kvaliteedile.

„Edu üheks tugisambaks on meie kompetentne meeskond, kelle arengusse oleme valmis järjepidevalt investeerima. Meie töötajad on kõrgelt kvalifitseeritud ja motiveeritud, mis võimaldab meil saavutada ühiseid eesmärke ja pakkuda klientidele parimat teenust. Meie meeskonda hoiab koos professionaalsus ja soov järjest paremate tulemuste järele. Oleme alati valmis kollektiivselt probleeme lahendama ja üksteist toetama,“ räägib Ashikhmin.

Teisena võib välja tuua innovatsiooni ja koostöö. „Oleme avatud uutele tehnoloogiatele ja töömeetoditele, mis aitavad meil püsida konkurentsivõimelised ja vastata klientide vajadustele. Pingutame selle nimel, et ajaga kaasas käia, kuna uuenduste juurutamise kaudu on võimalik protsesside efektiivsust ja kvaliteeti tõsta ning selliselt saavutada tugev konkurentsieelis. Ka partnerlussuhete loomisel teiste ettevõtete ja organisatsioonidega on eesmärk luua sünergiat ja pakkuda klientidele terviklikumaid lahendusi,“ rõhutab ettevõtte juht.

„Kolmanda edusambana näen meie põhimõtet seista alati näoga kliendi suunas: kuulame klienti ja tema probleeme süvitsi, mõtleme temaga kaasa parimate lahenduse leidmiseks ning oleme avatud ka konstruktiivsele tagasisidele. Loomulikult käib meie valdkonnas kliendile individuaalse lähenemisega kaasas range konfidentsiaalsus. Meie fookus on klientide vajadustel ja soovidel ning nende kiirel ja asjatundlikul lahendamisel. See paneb meid igapäevaselt tegutsema ning on kasvatanud meile lojaalse kliendibaasi,“ kinnitab Ashikhmin.

Ettevõtte väärtused

„Näeme oma igapäevatöö olulist rolli õiguskuuleka ja efektiivselt toimiva ühiskonna loomisel ja hoidmisel. Samal ajal kui meie spetsialistid hoolitsevad finants- ja juriidiliste küsimuste eest, saavad kliendid keskenduda oma põhitegevusele. Aitame klientidel järgida maksuseadusi ja õigusalaseid nõudeid ning seeläbi vältida trahve ja juriidilisi kitsaskohti tulevikus. Probleeme ennetades väldime ressursimahukat kulu nii riigiaparaadile kui ka ettevõtjatele,“ selgitab Ashikhmin.

„Meie eesmärk on pidev kasv ja areng, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust. Ka majanduslanguse perioodidel oleme keskendunud äriprotsesside kaasajastamisele ja teenusevaliku laiendamisele, mitte niivõrd säästmisele. Meie otsuseid saadab alati pikk visioon, kõrged ärieetilised standardid ja kasvupotentsiaali realiseerimise soov. Lähiajal on meil plaanis laiendada teenustevalikut, tõsta veelgi klienditeeninduse kvaliteeti ja tutvustada uuendusi oma valdkonnas. Samuti näeme võimalusi oma tegevuspiirkonna laiendamises nii Eesti siseselt kui ka üle riigipiiri. Meie eesmärk on olla kättesaadav veelgi laiemale kliendibaasile, pakkudes neile teenuseid mugavalt nende lähedal,“ räägib ettevõtte juht.

Lisaks rakendab Stabimer Õigusbüroo sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, osaledes aktiivselt heategevuslikes ja kogukondlikes algatustes. „Me ei tegutse ega ela vaakumis. Ühiskonnast hoolimine ja oma toetava panuse andmine on iga normaalselt toimiva ettevõtte vastutus ja võimalus. Meil kõigil on parem elada stabiilses ja turvalises ühiskonnas, kus erinevused inimgruppide vahel ei ole liiga drastilised ja üksteist aidatakse,“ lisab Ashikhmin.

Eduka ettevõtte tunnustus

„Creditinfo eduka ettevõtte tunnustus on meie jaoks oluline mitmel põhjusel. Esiteks tugevdab see ettevõtte mainet ning suurendab klientide, partnerite ja investorite usaldust. Teiseks aitab see kvaliteedimärgis juurde tuua uusi kliente, parandada tingimusi partnerlussuhete loomiseks teiste ettevõtetega ning samuti loodame, et see meelitab ligi andekaid spetsialiste, kes on huvitatud kõrge reitinguga usaldusväärses firmas töötamisest. Ja kolmandaks motiveerib tunnustamine ja edu tähistamine ettevõtte töötajaid ning annab kindlustunde ja uhkuse tunde oma panuse üle töösse ja ettevõttesse tervikuna,“ selgitab Stabimer Õigusbüroo juht.

Eduka Eesti ettevõtte tiitel on Creditinfo tunnustus tublidele Eesti ettevõtetele, kelle majanduslik seis on Creditinfo reitingu järgi suurepärane (AAA), väga hea (AA) või hea (A). Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ja korrektsest maksekäitumisest ning on aktsepteeritud nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul.

Jaga
Kommentaarid