Märkimisest võttis osa 1899 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 12 598 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 2 miljonit eurot 6,3 korda üle.

Eelmise nädala reedel ehk 24. mail lõppenud pakkumise raames pakkus Holm kuni 2 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot võlakirja kohta, lunastustähtajaga 30. mai 2034 ning kaks korda aastas makstava fikseeritud intressimääraga 9,50% aastas. Pakkumine toimus Eestis.

Tegemist oli Holmi tagamata allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga. Kogu programmi raames on Holmil võimalik kaasata kuni 8 miljonit eurot.

Holmi juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad investoritele järgmiste põhimõtete järgi:

  • kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

  • investorite kuni 1 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;

  • Holmi töötajatele jaotati 100% nende märgitud mahust;

  • ülejäänud võlakirjad jaotati investoritele proportsionaalselt nende märgitud summaga, sealjuures komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

Holmi juhatuse esimees Kaspar Kalvet tänas kõiki investoreid, kes avaldasid soovi saada osa Holmi eduloost ja esitasid märkimiskorralduse panga esmakordse avaliku võlakirjade pakkumise raames.

„Märkimistulemused näitavad, et investorite huvi ja usaldus Holmi panga vastu on kõrge. Tulenevalt väga suurest huvist ning ülemärkimisest ei olnud kahjuks sel korral võimalik kõigi investorite märkimiskorraldusi täies ulatuses rahuldada. Investoritel on soovi korral edaspidi võimalik Holmi panga eduloosse panustada nii avalike kui mitteavalike pakkumiste raames. Kaasatud kapitali toel saab Holmi pank ellu viia planeeritud kasvustrateegiat tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega,“ kommenteeris Kaspar Kalvet.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 30. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval. Võlakirjad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 31. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.