Euroopa digitaalse reklaami ja turunduse assotsiatsiooni IAB Europe AdEx Benchmark raportist ilmneb, et 2023. aastal kasvas Euroopas tehtavate digireklaami kulutuste maht 11,1%, ulatudes 96,9 miljardi euroni. Eestis suurenes see maht 10,1%, kerkides aasta varasemaga võrreldes 10,8 miljoni euro võrra ning olles sellega Balti riikide seas esirinnas. Leedus jäi kasv 8,7% ja Lätis 7% juurde. Baltikumi digireklaami kulutuste kogumaht oli eelmisel aastal ligikaudu 420 miljonit eurot.

IAB Europe AdEx Benchmark on suurim üleeuroopaline digitaalse meedia reklaamikulutuste raport, mis analüüsib igal aastal 29 Euroopa riigis tehtavaid reklaamikulutusi per capita ehk ühe elaniku kohta selles riigis. Teist aastat järjest kajastab see ka Balti riikide andmeid.

IAB Baltics juhatuse liikme ja Quantitase innovatsioonibüroo juhi Kaarel Oja sõnul suureneb digitaalse reklaami mõju üha enam, hõlmates täna 63% kogu Euroopa reklaamiturul tehtud kulutustest. „See tähendab, et digireklaamist on saanud turunduse kese, ettevõtted püüavad tarbija tähelepanu valdavalt ekraanide kaudu ning muud traditsioonilised reklaamiformaadid mängivad aina enam vaid toetavat rolli.“

Eesti reklaamiturg on Oja hinnangul elujõuline. „Kuigi 10,1% kasv Eesti digireklaamis on hea uudis kogu tööstusele, reklaamijatest ja meediaagentuuridest kuni loovsektorini, siis sellest rahast jääb kohalikele turule vaid väike osa. Näeme, et reklaamijad kasutavad valdavalt rahvusvaheliste tehnoloogiahiidude pakutavaid platvorme ja lahendusi. Vaid 32% eelmise aasta digireklaami kulutustest kajastub meie endi kohalike reklaamimüüjate (meediaomanike) müügitulus ehk suurem osa sellest liigub Eestist välja,“ ütles ta.

Oja lisas, et see tendents on pannud kohalikud reklaamimüüjad oma opereerimismudeleid ümber vaatama ja täiendava tuluallikana kasutatakse näiteks lõpptarbijatele suunatud tasulisi lugejapakette või striiminguteenust.

„Eesti turul on kindlasti ruumi uudsetele reklaamilahendusele, mis aitaks täita brändide ootusi. Ühest küljest eeldab see veelgi enam tooteinnovatsioonile keskendumist ja teisalt kogu digitaalse reklaami ökosüsteemi arendamist ja toetamist, millega ka IAB töörühmad Baltikumis tegelevad.“

IAB Europe AdEx Benchmark raport on pikima ajalooga ja suurim üleeuroopaline digitaalse reklaami investeeringute raport, mis koondab endas 29 Euroopa riigi digitaalse reklaami kulutuste ülevaadet. Tänavu avaldatakse tulemused juba 18. korda. Viimasel kahel aastal kajastatakse ka Baltikumi andmeid. Raportis võrreldakse kulutusi per capita ehk ühe elaniku kohta selles riigis. Digireklaami all peetakse silmas bänner-, video-, makstud sotsiaalmeedia reklaami, otsingureklaami ning classified-tüüpi reklaami (nt kinnisvarakuulutused, autoportaalide kuulutused).