„Kuigi ootame, et kinnisvara sektorit mõjutav keskkond ja välistegurid paranevad, jääb aasta, eriti esimene pool, jätkuvalt keeruliseks ja riskiderohkeks. Ka oodatav intresside langetamise stsenaarium ei too ilmselt kaasa hüppelist kasvu nõudluses,“ märgib ettevõte.

Koos keskkonna paranemisega ootab Liven nõudluse suurenemist eelkõige aasta teisel poolel ning ettevõte on enda sõnul valmis siis ka kiirelt uut pakkumist turule tooma.

Väliskeskkonnast ja hooajalisusest tulenevatest teguritest lähtuvalt jäi 2024. aasta esimene kvartal elukondlikule kinnisvaraarendusele ootuspäraselt jätkuvalt keeruliseks perioodiks, märkis arendaja. Kvartali jooksul sõlmiti kokku 16 võlaõiguslepingut (VÕL; 2023 I kvartal: 7), millesse suurima panuse andis eelmisel kvartalil alustatud Regati arendusprojektis VÕL lepingute sõlmimistega jätkamine. Valmiskorterite nõudlusele avaldas ettevõtte sõnul negatiivset mõju ka aasta algusest tõusnud käibemaksumäär ning nõudluse suurem koondumine sellele eelnevale perioodile.

Esimeses kvartalis andis Liven klientidele üle kokku 12 uut kodu valminud arendustes (2023 I kvartalis: 11). Nendest 5 Uus-Meremaa projekti II etapis ning 7 Luuslangi projekti I etapis. Perioodi müügituluks kujunes 3,498 miljonit eurot (2023 I kvartal: 2,294 miljonit eurot) ning perioodi puhaskahjumiks -150 000 eurot (2023 I kvartal: -461 000 eurot).

Kvartali jooksul jätkati ka tasuliste broneeringute tegemist nii Iseära projekti rida- kui kortermajade osas. Nädalane müügi suhtarv, mis peegeldab pakkumisest nii VÕL kui tasulise broneeringu alusel välja minevaid kodusid, on kvartali lõpus 1% tasemel tõustes II kvartali keskpaigaks 1,5% tasemele. Pikaajaliseks keskmiseks tasemeks võib Liveni sõnul pidada taset 1,5-2,0%.

Varade maht kahanes kvartali jooksul 1,008 miljoni euro võrra langedes 67,5 miljoni euroni. Omakapital kahanes 2024. aasta I kvartali lõpuks 18,024 miljoni euroni ning laenukohustiste maht suurenes kvartali jooksul 911 000 euro võrra 39,3 miljoni euroni.

Kliendi teekonna erinevates etappides kogutav ja 10-punkti skaalas mõõdetav viimase 12-kuu kliendirahulolu tagasiside hinnang I kvartali jooksul 7,5-le (2023 I kvartali lõpus: 8,9/10). Tagasiside langus on Liveni sõnul eelkõige seotud nii möödunud 12-kuulisesse perioodi jäänud Magdaleena kui Iseära arendusprojektide I etappide ehituse valmimise aja ning kodude üleandmise viibimisega, parandamist vajava kliendisuhtluse ja ebasobivate asjaolude kokkulangemisest tuleneva ehitusjuhtimise kvaliteediga. Üks 2024. aasta fookusvaldkondi on klienditagasiside hinnangute arvu ja tulemuse suurendamine.

2024 väljavaade

„Meie nägemus 2024. aasta väljavaatele ei ole võrreldes 2023. aastaaruandes kirjeldatule oluliselt muutunud. Peamisteks väljakutseteks 2024. aastal jäävad nõudlus ja müügid,“ tõdeb Liven.

Kinnisvaraarendusele on arendaja sõnul iseloomulik tulemuste pikk viitaeg. „2024. aasta tulemus on 2022. ja 2023. aastate nägu, mil alustasime väheste projektide ehitusega ja mille kulubaasile avaldas kiire inflatsioon kõige suuremat mõju. Valminud ja varasemalt ehituses olevate arenduste portfelli põhjal saame alanud aastal üle anda kuni 110 elu- ja äripinda ehk 2024. müügitulu maksimaalne potentsiaal jääb 30 miljoni euro suurusjärku ning kasumipotentsiaal 2022. ja 2023. aasta tulemuste vahele. See tähendab, et ka käesoleval aastal jääb meil 20%-lise omakapitali tootluse eesmärgi saavutamiseks müügimahtu liialt väheks,“ lisas Liven.

Ka Tallinna planeeringute menetlustes on Liveni jätkuvalt väljakutseid, kuid viimasel ajal on olnud ka positiivseid arenguid. Liven loodab jätkuvalt mitme pikale veninud menetluse lõpuni jõudmist 2024. aastal või 2025. aasta esimeses pooles.

Viimaste aastate jooksul ei ole arendaja sõnul turul olnud palju häid võimalusi uute kinnistute soetamiseks, kuid hetkel paistab, et 2024. aasta jooksul võib võimalusi tekkida.

„2024. aastal tehtavate tegevustega loome oma 2025. ja 2026. aastate majandustulemusi. Heade tulemuste saavutamiseks on vaja nii väliste tegurite paranemist kui sisemist tööd kulubaasi vähendamisega. Paljuski Regati ja Iseära projektide arengute tulemusena ootame majandustulemuste olulist paranemist 2025. ja 2026. aastatel,“ lisas Liven.