Eesti pangandusturul on käimas tõeline intresside võidujooks, mis on tekitanud konkurentsisurvet ja viinud laenude intressimarginaalide vähenemiseni.

„Praegune intressiralli ei ole tegelikult jätkusuutlik,“ nendib LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel Delfi Ärilehe podcastis. Intressimäärade alandamine alla ühe protsendi ei ole Vatseli sõnul pankade jaoks kasumlik. Ta viitab, et alla omahinna tegelikult keegi tooteid ja teenuseid müüa ei taha ja lisab, et pangad kompenseerivad nii madala intressimarginaali lihtsalt muude teenustasude tõstmisega.