Seitsmeaastane laen läheb Eleving Groupi Keenia tütarettevõttele Mogo Auto Limited (Mogo Kenya), et laiendada elektrisõidukite finantseerimise portfelli ja suurendada jätkusuutlikke liikuvusvõimalusi Keenia väikeettevõtjatele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Keenia valitsus püüab kliimamuutuste ohu ees seistes vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2030, keskendudes nullheitmega transpordi arendamisele. Transpordisektor, mis moodustab 67% energiaga seotud CO2-st ja 11,3% koguheitest, toetab paljusid madala sissetulekuga mikroettevõtjaid, kellel puudub juurdepääs sõidufinantseerimisele. Seetõttu kavatsevad DFC ja Eleving Group selle investeeringuga enda sõnul positiivselt mõjutada Keenia arengut, pakkudes transpordisektoris olulist nullheitmega sõidukifinantseerimist üksikisikutele ja ettevõtetele.

„Tuleviku transport on elektriline ja seetõttu on roheline liikuvus Eleving Groupi ESG-strateegia aluseks olnud juba mitu aastat. Keenia on üks meie turgudest, kus edendame sellist liikuvust oma elektriliste mootorrataste (e-boda) finantseerimistoodete kaudu, mis on peamiselt suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele,“ kommenteeris Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

Mogo Kenya on Eleving Groupi tütarettevõte ning Keenia üks juhtivaid varahaldusettevõtteid. Ettevõte keskendub mootorrataste, e-bodade, tuk-tukide ja autode finantseerimisele, mis on riigis olulised vahendid liikuvuseks ja sissetuleku teenimiseks.

DFC (U.S. International Development Finance Corporation) on Ameerika Ühendriikide valitsuse arengufinantseerimise institutsioon, mis teeb koostööd erasektoriga, et rahastada lahendusi arenguriikide kõige kriitilisemates valdkondades. Investeeringud hõlmavad näiteks energiat, tervishoidu, kriitilist taristut ja tehnoloogiat. Lisaks toetab DFC väikeettevõtteid ja naisettevõtjaid, et edendada töökohtade loomist arenevatel turgude. DFC tagab, et nende investeeringud järgivad kõrgeid standardeid, keskkonnahoidu, töötajate ja inimõigusi.