Seaduse järgi on kauplemisvõte agressiivne, kui sellega ahistatakse tarbijat või mõjutatakse liigselt, kahjustades selle kaudu oluliselt tarbija valikuvabadust või mõjutatakse tema käitumist kauba või teenuse suhtes, mille mõjul tarbija teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks. Liigne mõjutamine on kaupleja tugevama positsiooni ärakasutamine tarbijale surve avaldamiseks viisil, mis oluliselt piirab tarbija võimalust teha teadlik valik.

„Tere! Helistan Teile, et pakkuda harukordset võimalust soetada imeline toode! See pakkumine kehtib ainult nüüd ja praegu ning otsus on vaja teha kohe! Ärge laske unikaalset võimalust käest! Osta meie toode, sest teised tooted tegelikult hoopis kahjustavad Teie tervist. Me hoolime oma klientidest, seetõttu me ei jäänud Teie tellimust ära ootama ja juba saatsime Teile toote. Kui Teie ei osta, siis ma jään töötuks ja ettevõte läheb ka pankrotti.“

Kui eelnev väljamõeldud jutt tuleb tuttav ette ning saad päriselt sellise telefonikõne, siis võiks sellest ametile teada anda, teatas TTJA.

Agressiivsete kauplemisvõtete hulka kuuluvad näiteks järgnevad tegevused:

Liigne mõjutamine - kaupleja teeb järjepidevalt soovimatuid pakkumisi. Avaldatakse ajalist survet eesmärgiga mõjutada tarbijat tegema rutakaid otsuseid. Lisaks võidakse tarbija veenmiseks teadlikult ära kasutada õnnetusjuhtumeid või muid raskeid või erilisi asjaolusid.

Tasu nõudmine tellimata kauba või teenuse eest - tarbijale saadetakse kaup või osutatakse teenus, mida tarbija ei ole tellinud, ja seejärel nõutakse kauba või teenuse eest tasu maksmist.

Lepingulõks - tarbijale seatakse koormavaid või ebaproportsionaalseid takistusi tarbijale seadusest tulenevate õiguste kasutamiseks. Näiteks lepingust taganemine tehakse õiguslikult või praktiliselt väga keeruliseks või koormavaks.

„Konksuga“ auhinna lubamine - tarbijale luuakse ebaõige mulje, et ta on juba võitnud, võidab või pärast teatud tegevust võidab auhinna või saab muud samaväärset kasu, kui tegelikult auhind või muu samaväärne kasu puudub või kui selle kättesaamiseks tuleb teha täiendavaid kulutusi.