Tallinna Vesi juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled mitmete otsuste osas. Oma hääle andis kokku 22 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud ligi 15,1 miljonit häält aktsiaselti aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,54 % kõigist aktsiatega esindatud häältest.

2023. majandusaasta aruande kinnitamise ja nõukogude tasude muutmise kõrval andis aktsiaselts teada ka kasumi jaotamisest. Otsus võeti vastu 15,1 miljoni poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).

2023. aastal maksti dividendidena välja 0,33 eurot ning aasta enne seda 0,65 eurot aktsia kohta. Praegu välja pakutud 0,51 eurone dividend teeks võrreldes mullusega tõusuks ligi 55%.

Tallinna Vee dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte sihiks jaotada aktsionäridele dividende 50–80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 27. juunil. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19. juuni aasta tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. juuni. Alates 18. juunist aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. 

Muuhulgas pikendati nõukogu liikme Priit Rohumaa volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks. Otsus võeti vastu 15,1 poolthäälega (s.o 99,99 % koosolekul esindatud häältest). Samuti muudeti vastavalt juhatuse ettepanekule nõukogu esimehe tasuks 2000 eurot ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus.