Märus tuleneb Euroopa Komisjoni 22. märtsi ettepanekust, mille eesmärk on tõkestada teravilja, õliseemnete ja nendest saadud toodete, suhkrupeedi graanulite ja kuivatatud herneste importi ELi. Kõrgemaid tollitariife kohaldatakse ka Valgevene toodete suhtes, kuna riigil on tihedad poliitilised ja majanduslikud sidemed Venemaaga.

Kaubandusvolinik ja juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis sõnas, et tollitariifide tõstmisel tuli arvestada ka toidujulgeolekuga. „Kõrgemad tollitariifid on otsustav samm, et import Venemaalt ei destabiliseeriks meie põllumajandussektorit ja et samal ajal vältida olukorda, kus Ukraina vilja eksporditakse Venemaa sildi all. Jätkame seda toetust nii kaua kui vaja. Oleme jätkuvalt pühendatud ülemaailmsele toiduga kindlustatusele ja tagame, et need meetmed ei avaldaks arenguriikidele negatiivset mõju.“

Uued tariifid on Euroopa Liidu sõnul mõeldud selleks, et vältida turu destabiliseerimist ELis ja kaitsta ELi põllumehi, tõkestada Ukraina teravilja eksporti Venemaa teravilja sildi all, ning kaotada tuluvood, millest võiks rahastada Venemaa agressioonisõda Ukrainas.

Määrus jõustub 1. juulil.