Bigbank AS korraldab suunatud emissiooni esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1 võlakiri) kuuluvate võlakirjade emiteerimiseks. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine saab olema suunatud üksnes valitud investoritele.

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 31. mai kuni 11. juuni 2024.

Pakkumisele tuleb kuni 300 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot ehk pakkumise mahuks on kuni 3 miljonit eurot. Bigbankil õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada.

AT1 võlakirja intressimäär on 10,5% aastas, mida makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 10 000 eurot ühe võlakirja kohta, minimaalne investeeringute maht 20 000 eurot. Võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees.

Bigbankil on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest.