Emissiooni tähtaeg on 3 aastat. Võlakirjade aastane intressimäär määratakse vahemikus 7-8% ja teatatakse pakkumise lõpuleviimisel. Intressi makstakse investoritele kord poolaastas. Selle võlakirjaemissiooniga kavatseb Invalda INVL rahastada oma üldisi korporatiivseid vajadusi, aidates samal ajal kaasa ka kapitalituru arengule.

„See on esimene kord, kui emiteerime võlakirju avalikkusele, kuna soovime mitmekesistada oma võlakapitali allikaid, andes samal ajal kõigile Baltikumis tegutsevatele investoritele, sealhulgas jaeinvestoritele, võimaluse selles osaleda,“ ütles Invalda INVLi tegevjuht Darius Šulnis.

Era- ja institutsionaalsed investorid Leedus, Lätis ja Eestis saavad osta kuni 10 000 ettevõtte võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot. Minimaalne investeerimissumma on 1 000 eurot. Võlakirju pakutakse avalikult kuni 12. juuni kella 13:00ni. Invalda INVLi võlakirjade avaliku pakkumise korraldavad Šiaulių Bankas ja UAB FMI INVL Financial Advisors, mis tegutseb INVL Family Office’i kaubamärgi all. Võlakirjaomanike usaldusisik on audiitorfirma Audifina.

Samuti kavatseb Invalda INVL taotleda Nasdaq Vilniuselt võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade kauplemisele võtmine toimub eeldatavasti kolme kuu jooksul.

Leedu keskpank kiitis selle aasta 28. mail heaks Invalda INVLi põhiprospekti kuni 25 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooniprogrammi jaoks. Programmi raames võib Invalda INVL emiteerida ühe või mitu seeriat mittekonverteeritavaid eurodes vääringustatud võlakirju tähtajaga kuni 5 aastat. Võlakirjade tagatiseks on osa äriühingu Šiaulių Bankas’e aktsiatest, eesmärgiga hoida tagatise väärtust laenusumma ja väärtuse suhtarvul (võlakirjade emissiooni mahu ja panditud varade väärtuse suhe), mis ei ületa 50%.