Teekonda innovatsiooniradadel on hoogsalt tallanud varasemalt kümned teotahtelised ettevõtted, teiste hulgas spordiklubi MyFitness ja toidutootja Lunden Food, kellelt uurisime, milliseid nõuandeid nad on töötubadest kõrva taha pannud.

Siht silme ees

MyFitnessi naiskonna liikmed vastasid nagu ühest suust, et viimased kaks kuud on olnud tõeline sprint. „Tunnen, et kogu aeg läheb järjest intensiivsemaks, aga samal ajal on väga huvitav. Meil on tekkinud kindlus, et liigume meeskonnana hea innovatsiooniprojekti suunas,“ tunnistab ettevõtte tegevjuht Tiina Matikainen, kes veab MyFitnessis innovatsioonivankrit koos turundusjuht Marika Mäsaki ja finantsjuht Piret Kotkaga.

Kõik kolm tõdevad, et kuigi programmi jooksul on erinevaid innovatsiooni- ja arendusideid juurde tekkinud, töötatakse kõige süvenenumalt esialgu ideega digitaalsest platvormist. Selline platvorm hõlbustaks liikmete suhtlust treeneriga ja spordiklubi teenuste pakkumist. „Kindlasti vajab idee veel täpsemat analüüsimist ja valideerimist, et saada teada, kui suur on nii treenerite kui ka klientide huvi. Järgmine samm ongi prototüübi testimine ehk paneme oma idee sellisesse vormi, et seda oleks võimalik esitleda potentsiaalsele kasutajale,“ selgitas finantsjuht Piret Kotka ja lisas, et arvatavasti saab see olema äpp või mock-up-lahendus kodulehel, mida on kasutajatel võimalik testida.

Lunden Foodi arendusdirektor Vambola Moorese, müügi- ja turundusjuht Evelin Toomela ning finantsdirektor Enn Jaama sõnul on koolituspäevad olnud silmiavardavad ja pakkunud hulgaliselt ahhaa-momente. Programmi alguses valitsenud segadus on meeskonnaliikmete jaoks asendunud põnevuse ja teadmistenäljaga. „Vahepeal suutsid asjad minna veelgi keerulisemaks, kuid eelviimasel koolitusel tekkis selgus ja arusaamine – oleme tegevushorisondid paika saanud ning teame, millega tegeleme,“ ütles Vambola Moores. Kui esialgu tundus tähtis olla innovaatiline hästi ägedaid mõtteid mõeldes, siis nüüd on tekkinud äratundmine, et innovatsioon on pigem mõtteviisi arendamine. „Küsimus on selles, kuidas värskust tekitada, seda alal hoida, arendada ja üle kogu ettevõtte laiendada,“ lausus finantsdirektor Enn Jaama.

Meeskonnaliikmed tunnistavad, et esialgne idee, millega programmi siseneti, on praeguseks täiesti muutunud. Praegu töötatakse paralleelselt kolme ideega, mida programmi käigus valideeritakse. „Pool aastat on veel minna, nii et ei teagi, kuhu lõpuks välja jõuame, aga tahame programmi lõpuks ikkagi midagi reaalselt valmis saada,“ avaldas Vambola Moores.

Kliendiintervjuude abil tagasiside kogumine

Mõlemad meeskonnad on aktiivselt tegelenud ideede valideerimise ja kliendiintervjuudega. MyFitness kogus tagasisidet inimeste motivatsiooni ja spordiklubisse tuleku takistuste kohta nii püsi- kui ka mitteliikmetelt. „Kui oma liikmeid tunneme üsna hästi, siis väga põnevat ja teistsugust vaadet saime mitteliikmetelt. Selle grupiga töötame kindlasti süvenenumalt edasi, et kaardistada need kitsaskohad, mis takistavad spordiklubisse tulemist,“ rääkis turundusjuht Marika Mäsak, kelle sõnul saavad nad kogutud tagasiside põhjal mõelda, kuidas spordiklubisse sisenemise lävepakku inimeste jaoks n-ö madalamale tuua.

Lunden Foodi arendusjuht Vambola Moorese sõnul oli intervjuude käigus nende jaoks üllatav avastus, et tarbijat huvitab üldiselt väga vähe, mis toote pakendi peal kirjas on. „Sellest infost vaatavad paljud täitsa mööda. Keskendutakse toote välimusele ja hinnale,“ selgitas ta.

Kogu ettevõtte ühine projekt

MyFitnessi naiskond on ühel meelel, et tippinnovaatorite programm pole tavaline koolitus, vaid tegemist on projektiga, kus osaletakse ettevõttena ja kogu aeg õpitakse ning rakendatakse koheselt õpitut ka ellu. Näiteks loodi MyFitnessis eraldi ideepank, kuhu kõikide töötajate mõtted kokku koondatakse ja parimad välja valitakse.

„EAS tegi meile programmi alguses innovatsioonivõimekuse testi, mille tulemustest koorus välja ettevõttesisese ideekorje küsimus. Nüüd koondamegi kõik head mõtted ühisesse ideepanka ja teatud aja tagant hindame neid,“ rääkis Tiina Matikainen algatusest, mis ettevõttes juba käima lükatud.

Turundusjuht Marika Mäsak toob eraldi välja ka sisekommunikatsiooni olulisuse: „Tahame hoida kogu meeskonda kursis, mis on programmis osalemise suurem eesmärk, miks me seda teeme ja kuidas meil läheb. Selleks räägime programmist regulaarselt koosolekutel ja jagame infot sisemises suhtlusgruppides. Samuti kaasame projekti nii kolleege kontorist kui ka klubide juhatajaid, näiteks tegid klubide juhid ka ise kliendiintervjuusid.“

Lunden Foodi turundusjuht rõhutab, et äärmiselt oluline on programmis omandatud teadmised ja oskused igapäevatöösse kaasa võtta. „Ja need ei tohi olla ainult juhtide peas, vaid tuleb leida viis, kuidas töötajad selle mõtteviisi omaks võtaksid ja kuidas kogu ettevõttes innovatsioonimeeleolu luua,“ ütles Evelin Toomela.

Strateegiasprindi järel jäi Lunden Foodi üheks kodutööks luua ettevõtte sees innovatsiooninõukogu, mille ülesanne on uusi ideid valideerida ja otsustada, milliste ideedega edasi minna ning millega mitte. „Oleme selle nüüd ellu kutsunud ja kohtume regulaarselt kahe kuu tagant. Praegu on veel vara öelda, kuidas see toimib, aga siiani on kõik väga entusiastlikud,“ sõnas Vambola Moores.

Meeskonnaliikmete sõnul on programmis osalemine tekitanud ettevõtte sees kõvasti särinat. „Ka omanikud tunnevad huvi, millega me seal tegeleme. Võib-olla kardavad, et hakkame ärimudelit muutma ja keerame kogu äri pea peale,“ ütles Vambola Moores naljatades ja lisas, et tegelikult on kõik põnevil, et mida uut ettevõtte jaoks programmist sünnib.

Teekond tippu jätkub

Mõlemat meeskonda ootab suvel ees Amsterdami õppereisiks valmistumine, innovatsioonistrateegia sõnastamine ja selle kaitsmiseks valmistumine. Samuti tegeletakse jätkuvalt ideede valideerimisega ja viiakse lõpuni kliendiintervjuud.

Ettevõtete innovatsioonitiivad on tunduvalt tugevamad kui programmi alguses – peagi on nad valmis lendama uutesse kõrgustesse ja tõusma oma valdkonna innovatsiooniliidriks. Hoiame nende teekonnal ka edaspidi silma peal.

Jaga
Kommentaarid