Veebruari alguses avaldas kliimaministeerium Nordica erikontrolli raporti ning saatis selle tutvumiseks ka prokuratuurile. Viimane pidi hindama, kas raportis kirjeldatu annab alust uurimise alustamiseks. Esimese hooga teatas prokuratuur, et avalikult kättesaadav erikontrolli raport on sedavõrd üldine, et selle põhjal ei ole võimalik langetada otsust kriminaalmenetluse alustamise või alustamata jätmise kohta. Otsus lubati langetada, kui saadakse detailsem info.

Prokuratuur alustaski Nordica juhtimise üle kriminaalmenetluse 26. veebruaril. Avalikust sellest esialgu ei teavitatud, et teha esmased uurimiseks vajalikud menetlustoimingud. Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei ning juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.