Eestis veab tuumajaama ideed Fermi Energia. Kasutada soovitakse uue põlvkonna väikereaktorit. Väike moodulreaktor (VMR) on kuni 300 MW elektrivõimsust tootev tuumareaktor. Fermi Energia veebilehekülg ütleb, et väiksemate mõõtmete tõttu saab mooduljaama reaktorit toota sektsioonide kaupa või tervikuna tehases, mitte ei pea jaama ehitama ehitusplatsil. See teeb ehitusaja lühemaks ja kogu projekti odavaks. Just neid väiteid kummutabki Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) uuring, mida vahendab uute tehnoloogiate ja teadusuudiste portaal New Atlas.

Vähesed juba ehitatud VMRid ja töös olevad projektid näitavad, et kõik on üsna sarnane seniste tuumajaamade rajamisega saadud kogemusele – ehituse venimine on norm ja kulud on jätkuvalt kõrged, palju suuremad, kui eeldatakse projekti alguses.

Liiga kallis

Maksumust on peetud peamiseks argumendiks, miks VMR kasutusele võtta. Kõik seni valminud VMR tuumajaamad, pluss üks peatselt Argentiinas valmiv jaam, on esialgset eelarvet kordades ületanud. 2016. aastal valmis Hiinas VMR, mis läks esialgsest maksumusest 3 korda kallimaks. 2015. aastal Venemaal valminud projekt kallines 4 korda. Peatselt Argentiinas valmiv väike moodulreaktor tuumajaam on aga juba 7 korda kallim esialgu plaanitust. IEEFA märgib oma uuringus, et peamine probleem ei ole projektide kallinemises, vaid rahas, mida oleks võinud kulutada kiiremini valmivate, puhtamate ja ohutumate energiaallikate rajamiseks. Tuule-, päikese- ja akusalvestuslahenduste ehitamine on odavam ja valmivad kiiremini kui tuumajaamad.

Liiga aeglane

VMR tuumajaamade ehitamine on seni võtnud liiga palju aega. Hiina VMR jaama ehitamine pidi kestma neli aastat. Tegelikult kulus selleks 12 aastat. Venemaa VMR tuumajaama valmimisaeg oli eeldatavalt kolm aastat, valmis 13 aastaga. Argentiina VMR pidi ka valmima nelja aastaga, kuid tänaseks on seda arendatud juba 13 aastat.

Moodulreaktorite tootjad kinnitavad endiselt, et suudavad reaktorid koostada 36-48 kuuga. GE-Hitachi väidab isegi, et ehitab 300 MW võimsusega rajatise valmis kõigest 24 kuuga. Senised VMR tuumajaamade ehituskogemused näitavad aga midagi muud. USAs on mitmed projektid lõpetatud, kui on selgunud nende tohutu kallinemine või lootusetult pikaks veniv ehitusaeg.

Liiga riskantne

Äriliselt on juba suur risk ettearvamatud kulud ja pikad ehitusviivitused. Kuid need pole ainsad ohud. VMR tehnoloogia on veel väga vähe kasutusel ehk see on uus ja testimata. Uuringu autorite hinnangul tähendab see, et riskid võivad esineda ka tehnoloogia funktsionaalsuses ja ohutuses. Uuringus juhitakse tähelepanu, et paljud VMRid ehitatakse identse tehnoloogia alusel. Kui selles lõpuks mõni viga avastatakse, siis mõjutab see reaktoreid kogu maailmas.