Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et aastaks 2040 võib Eestis olla kuni 44 000 päikeseenergiaga kodu. „Eestis kiirenes tootva tarbimise juurdekasv aastatel 2021–2022, kui elektrihind oli kõrge. Täna prognoosime, et järgmisel kümnendil kasv aeglustub, kuid aastaks 2040. on Eestis siiski kaks kuni neli korda rohkem tootvaid tarbijaid kui praegu. Üheks oluliseks stiimuliks on uutele hoonetele seatud energiatõhususe nõuded,“ ütles Masso.

Arenguseire Keskus vaatles mikrotootjatena kuni 25kW võimsusega tootvaid tarbijaid, kelleks võivad olla üksikisikud, asutused ja väikeettevõtted. Kui täna tegutseb Eestis 17 102 tootvat tarbijat, siis aastaks 2040 võiks neid olla umbes 44 000, kes toodaks ja tarbiks praegusest kuni neli korda rohkem elektrienergiat. Tootvad tarbijad võivad tegutseda nii individuaalselt kui ka näiteks koondudes energiaühistutesse.

Tootvate tarbijate juurdekasv suurendab võrgutasusid

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov sõnas, et aktiivsete tarbijate roll ja mõju tuleviku energiasüsteemis tuleb senisest põhjalikumalt läbi mõelda. „Tootvate tarbijate juurdekasv muudab võrgus pingekvaliteedi tagamise ning elektrivõrgu planeerimise ja haldamise keerukamaks. Vaja on uusi tehnoloogilisi lahendusi. See omakorda võib nõuda investeeringuid ja suurendada võrgutasusid,“ ütles Danilov.

Danilovi sõnul on tootvate tarbijate juurdekasvul kaks külge. „Ühest küljest pakub see täiendavat heitmevaba tootmist ja vähendab energiatarvet jaotusvõrgus. Teisalt võib see süsteemi destabiliseerida, kuna lisab võrku toodangut ülejäägiga tundidel ja täiendavat tarbimist puudujäägiga tundidel. Seetõttu on näiteks oluline, et tootvad tarbijad kasutaksid senisest rohkem salvestusvõimalusi,“ rõhutas ta.

Kuigi tootev tarbimine kasvab, ei suurene selle osatähtsus elektrisüsteemis. Arenguseire Keskus leidis juhtiva masinõppe ja andmeteaduse ettevõte STACC poolt läbi viidud analüüsile tuginedes, et elektri mikrotootmine kodudes ei ohusta energiasüsteemi tasakaalu. „Kuna Eesti üldine elektritootmine ja -tarbimine kasvavad praeguste prognooside kohaselt tootvate tarbijate lisandumisega sarnases suurusjärgus, ei suurene tootvate tarbijate mõju süsteemi stabiilsusele,“ selgitas Masso.

Arenguseire Keskus avaldab raporti mikrotootjate juurdekasvust järgmisel nädalal.