Käimasolev 2021-2027 struktuurifondide rahastamisperiood toob Eestisse 3,37 miljardit, millele lisandub ca miljard eurot Taasterahastust Eesti jaoks oluliste investeeringute ja reformide rahastamiseks. Mai lõpuks on struktuurifondide uue perioodi eelarvest 2,78 miljardit eurot kasutusvalmis. Toetusotsuseid ja lepinguid on tehtud sellest rohkem kui 47 protsendi ehk 1,6 miljardi euro ulatuses, toetuse saajatele on välja makstud 139 mln eurot.

„Eelmisel aastal leppisime valitsuses kokku tegevused, et toetusmeetmed jõuaksid võimalikult kiirelt turule ning olulised investeeringud saaksid käivitatud. Hea meel on tõdeda, et progress on olnud eesmärgipärane ning suur hulk euroraha on kasutusse antud,“ sõnas rahandusminister, lisades, et sügisel tuleb seis jälle üle vaadata ning seada järgmised sihid, et tempot hoida.

Viimastel kuudel on progress olnud eriti märgatav õiglase ülemineku fondi meetmetes, mille edenemine on olnud valitsuse fookuses. „Eelmise aasta lõpul korrigeeriti ettevõtjate vajadusi arvestades toetuste tingimusi ja see on toonud kaasa hüppelise huvi kasvu. Täna saab öelda, et raha jätkub veel kiirematele,“ tõdes rahandusminister. „Ettevõtjate aktiivsus on väga positiivne märk ning annab tunnistust investeerimise julgusest, mis majanduse arengut ja kasvule pöördumist nii Ida-Virumaal kui laiemalt toetab,“ lisas minister.

Käimasoleval rahastamisperioodil on suurteks võtmeteemadeks energiasääst, taastuvenergia kasutuselevõtt ning liikumine keskkonnahoidlikuma ja ressursitõhusama majanduse suunas. Teine sama oluline eesmärk on Eesti ettevõtete teadus-, arendus- ja innovatsioonivõimekuse kasvatamine ja digitehnoloogiate kasutuselevõtt.