Energiamärgis on dokument, mis annab ülevaate hoone energiatarbimisest ja -tõhususest. Täpsemalt saab selle põhjal aimu, kui palju energiat kulub aastas küttele, elektrile, vee soojendamisele ja ventilatsioonile ühe ruutmeetri köetava pinna kohta.

Selleks, et hoone energiatõhusust paremini mõista, on kasutusel energiaklassid, mida on kokku seitse: A-st kuni G-ni. Mida kõrgem on sinu kodu energiaklass (näiteks A või B), seda väiksemad on kulutused energiale ning mõju keskkonnale.

Millal ja kuidas energiamärgist taotleda?

Üldiselt on energiamärgise olemasolu vajalik järgmistel juhtudel:

  • kui soovid hoonet renoveerida eesmärgiga majandamiskuludelt säästa, aga ei tea kust alustada;

  • kui soovid eluaset müüa või üürida;

  • kui ostja või üürnik seda soovib;

  • kui plaanid taotleda kodu renoveerimistoetusi, nt Kredexi rekonstrueerimistoetust päikesepaneelide ja energiasalvesti paigaldamiseks.

Hoone energiaklass teada – kuidas seda paremaks muuta?

Energiamärgise arvutamisel võetakse arvesse mitut erinevat tegurit, sealhulgas hoone koguenergiatarbimist, soojuskadu, ventilatsioonisüsteeme ning kasutusel olevaid energialahendusi nagu näiteks päikesepaneelid. Enne tegutsema asumist on mõistlik esmalt hinnata, milline investeering annaks kõige tõhusama tulemuse.

Kodu energiaklassi saab parandada muuhulgas hoone soojustamisega, energiatõhusamate akende ja uste paigaldamisega, vanade elektriseadmete ja valgustuse välja vahetamisega või nutikate ja säästlike energiatoodete kasutamisega.

Näiteks tootes paneelide abil endale vajamineva elektri, suurendad kodu energiatõhusust ja vähendad aastast kulu elektrile kuni 70%. Lisades paneelidele salvesti, saad toodetud elektrit kasutada endale soovitud ajal, mille arvelt suureneb kohapeal tarbitava elektri kogus ja kiireneb investeeringu tasuvus.

Kuna keskmises Eesti majapidamises kulub kõige rohkem elektrienergiat ruumide soojendamisele, on energiasäästu vaatest soovituslik üle vaadata oma olemasolev küttelahendus. Võrreldes traditsiooniliste küttelahendustega, suudavad õhk-vesi ja õhk-õhk soojuspumbad toota 3-4 korda rohkem soojusenergiat, kui kulutavad.